Správa souborů

Zde jsou popsány funkce a příkazy pro správu souborů.

Příkaz ChDir

Změní aktuální adresář nebo jednotku.

Příkaz ChDrive

Změní aktuální jednotku.

Funkce CurDir

Vrátí řetězec, který představuje aktuální cestu.

Funkce Dir

Vrátí jméno souboru, adresáře nebo všech souborů a adresářů jednotky nebo adresáře, který splňuje zadanou vyhledávací podmínku.

Funkce FileAttr

Vrátí přístupový režim souboru nebo přístupové číslo k souboru, který byl otevřen příkazem Open. Přístupové číslo závisí na operačním systému (OSH = ukazatel operačního systému).

Příkaz FileCopy

Zkopíruje soubor.

Funkce FileDateTime

Vrací řetězec, který obsahuje datum a čas, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy upraven.

Funkce FileExists

Určuje, zda soubor nebo adresář existuje na datovém médiu.

Funkce FileLen

Vrátí délku souboru v bajtech.

Funkce GetAttr

Vrátí bitový vzorek, který určuje typ souboru nebo název jednotky či adresáře.

Funkce GetPathSeparator

Vrátí na operačním systému závislý oddělovač adresářů používaný při určování cesty k souboru.

Příkaz Kill

Smaže soubor z disku.

Příkaz MkDir

Diagram příkazu MkDir

Vytvoří na datovém médiu nový adresář.

Příkaz Name

Přejmenuje stávající soubor nebo adresář.

Příkaz RmDir

Odstraní stávající adresář z datového média.

Příkaz SetAttr

Nastaví atribut pro zadaný soubor.

Podpořte nás!