Příkaz Seek

Nastaví pozici pro příští zápis nebo čtení v souboru, který byl otevřen příkazem Open.

U souborů s náhodným přístupem vrátí funkce Seek číslo dalšího záznamu, který se má zapsat.

U všech ostatních souborů tato funkce vrátí umístění bajtu, ve kterém má dojít k další operaci.

Viz též: Open, Seek.

Syntaxe:


Seek[#FileNumber], Position (As Long)

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující číslo otevřeného souboru.

Position: Pozice pro příští zápis nebo čtení. Pozice může být číslo mezi 1 a 2 147 483 647. Podle druhu souboru určuje pozice buď číslo záznamu (pro soubory v režimu Random), nebo bajt (soubory v režimu Binary, Output, Append nebo Input). První bajt v souboru má pozici 1, druhý 2 atd.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Podpořte nás!