Funkce Lof

Vrátí velikost otevřeného souboru v bajtech.

Syntaxe:


Lof (FileNumber)

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující číslo otevřeného souboru.

Ikona tipu

Chcete-li zjistit velikost souboru, který není otevřen, použijte funkci FileLen.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Příklad:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Musí být variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Pozice na začátku
  Put #iNumber,, "Toto je první řádka textu" REM Zaplnit textem
  Put #iNumber,, "Toto je druhá řádka textu"
  Put #iNumber,, "Toto je třetí řádka textu"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Toto je nová řádka textu"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Podpořte nás!