Funkce Loc

Vrátí aktuální umístění v otevřeném souboru.

Syntaxe:


Loc(FileNumber)

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující číslo otevřeného souboru.

Pokud se funkce Loc použije na soubor s přístupem Random, vrátí číslo posledního záznamu, který byl naposledy přečten nebo zapsán.

U sekvenčních souborů vrátí funkce Loc umístění v souboru děleno 128. U binárních souborů bude vráceno umístění posledního načteného nebo zapsaného bajtu.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Podpořte nás!