Funkce Eof

Zjišťuje, zda ukazatel souboru dosáhl konce souboru.

Syntaxe:


Eof (intexpression As Integer)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

Intexpression: Celočíselný výraz určující číslo otevřeného souboru.

Pomocí EOF zabráníte chybám, při kterých se pokusíte získat data za koncem souboru. Když použijete příkaz Input nebo Get k načtení ze souboru, ukazatel se posune o počet načtených bajtů. Když dosáhne konce souboru, EOF vrátí hodnotu "True" (-1).

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Příklad:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Podpořte nás!