Příkaz Write#

Zapíše data do sekvenčního textového souboru s oddělovači znaků.

tip

K zápisu dat do sekvenčního textového souboru použijte příkaz Print#, k zápisu dat do binárního nebo náhodného souboru příkaz Put#.


Syntaxe:

Diagram příkazu Write


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametry:

fileNum: Číselný výraz, který obsahuje číslo souboru nastavené pro daný soubor příkazem Open.

seznam expression: Proměnné nebo výrazy, které chcete vložit do souboru, oddělené čárkami.

Je-li vynechán seznam výrazů, příkaz Write připojí do souboru prázdný řádek.

Chcete-li do nového či existujícího souboru přidat výraz, soubor musí být otevřen v režimu Output nebo Append.

Zapisované řetězce se uzavřou uvozovkami a oddělí čárkami. Tyto oddělovače nemusíte do seznamu výrazů uvádět.

Každý příkaz Write vypíše jako poslední záznam symbol konce řádku.

Čísla s desetinným oddělovačem se převedou podle národního prostředí.

Příklad:

Podpořte nás!