Příkaz Write

Zapíše data do sekvenčního souboru.

Syntaxe:


Write [#FileName], [Expressionlist]

Parametry:

JménoSouboru: Jakýkoliv číselný výraz, který obsahuje číslo souboru nastavené příkazem Open pro daný soubor.

Expressionlist: Proměnné nebo výrazy, které chcete vložit do souboru, oddělené čárkami.

Je-li vynechán seznam výrazů, příkaz Write připojí do souboru prázdný řádek.

Chcete-li do nového či existujícího souboru přidat výraz, soubor musí být otevřen v režimu Output nebo Append.

Zapisované řetězce se uzavřou uvozovkami a oddělí čárkami. Tyto oddělovače nemusíte do seznamu výrazů uvádět.

Každý příkaz Write vypíše jako poslední záznam symbol konce řádku.

Čísla s desetinným oddělovačem se převedou podle národního prostředí.

Příklad:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Podpořte nás!