Příkaz Put#

Zapíše záznam do relativního souboru nebo sekvenci bajtů do binárního souboru.

tip

K zápisu dat do sekvenčního textového souboru použijte příkaz Print#, k zápisu dat do sekvenčního textového souboru s oddělovacími znaky příkaz Write#.


Syntaxe:

Diagram příkazu Put


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametry:

fileNum: Celočíselný výraz určující soubor, do kterého chcete zapisovat.

recordNum, filePos: Pro relativní soubory (přístup Random) určuje číslo záznamu, který chcete zapsat.

Pro binární soubory (přístup Binary) určuje pozici bajtu, kde má zápis začít.

variable: Název proměnné, kterou chcete zapsat do souboru.

Poznámka pro relativní soubory: Pokud obsah této proměnné neodpovídá délce záznamu, která je určena v klauzuli Len příkazu Open, zaplní se mezera mezi koncem nově zapsaného záznamu a dalším záznamem existujícími daty ze souboru, do kterého zapisujete.

Poznámka pro binární soubory: Obsah proměnné se zapíše na určenou pozici a ukazatel souboru se přesune přímo za poslední bajt. Mezi záznamy nezůstává žádné místo.

Příklad:

Příklad:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Musí být variant
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Přesun na začátek
  Put #iNumber,, "Toto je první řádka textu" ' Zaplnit řádku textem
  Put #iNumber,, "Toto je druhá řádka textu"
  Put #iNumber,, "Toto je třetí řádka textu"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Toto je nový text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Podpořte nás!