Příkaz Line Input#

Načte řádek ze sekvenčního souboru do proměnné.

Syntaxe:

Diagram příkazu Line Input


Line Input #fileNum, variable

Parametry:

fileNum: Číslo souboru, který obsahuje data, jež chcete načíst. Před použitím klíčového slova INPUT musí být soubor otevřen příkazem Open.

variable: Název proměnné, do které se uloží výsledek.

Příkazem Line Input# je možné načítat řetězce z otevřeného souboru do proměnné. Řetězcové proměnné se načítají řádek po řádku, až do prvního znaku návrat vozíku (Asc=13) nebo nový řádek (Asc=10). Znaky konce řádku nejsou zahrnuty ve výsledném řetězci.

Příklad:

Podpořte nás!