Příkaz Get

Načte do proměnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtů z binárního souboru.

Viz též: Příkaz PUT

Syntaxe:

Diagram příkazu Get


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametry:

fileNum: Celočíselný výraz určující číslo souboru.

recordNum: Pro soubory otevřené v režimu Random určuje číslo záznamu, který chcete načíst.

Pro soubory otevřené v režimu Binary určuje bajt v souboru, na kterém začne čtení.

Jsou-li parametry recordNum a filePos vynechány, použije se aktuální pozice nebo aktuální datový záznam v souboru.

variable: Název proměnné, která se má načíst. Kromě objektů je možné použít jakékoliv proměnné.

Příklad:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant ' Musí být variant
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Přesun na začátek
  Put #iNumber,, "Toto je první řádka textu" ' Zaplnit řádku textem
  Put #iNumber,, "Toto je druhá řádka textu"
  Put #iNumber,, "Toto je třetí řádka textu"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Toto je nový text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Podpořte nás!