Příkaz Get

Načte do proměnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtů z binárního souboru.

Viz též: Příkaz PUT

Syntaxe:

Diagram příkazu Get


Get [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parametry:

fileNum: Celočíselný výraz určující číslo souboru.

recordNum: Pro soubory otevřené v režimu Random určuje číslo záznamu, který chcete načíst.

Pro soubory otevřené v režimu Binary určuje bajt v souboru, na kterém začne čtení.

Jsou-li parametry recordNum a filePos vynechány, použije se aktuální pozice nebo aktuální datový záznam v souboru.

variable: Název proměnné, která se má načíst. Kromě objektů je možné použít jakékoliv proměnné.

Příklad:

Podpořte nás!