Příkaz Get

Načte do proměnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtů z binárního souboru.

Viz též: Příkaz PUT

Syntaxe:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Parametry:

FileNumber: Celočíselný výraz určující číslo souboru.

Position: Pro soubory otevřené v režimu Random určuje číslo záznamu, který chcete načíst.

Pro soubory otevřené v režimu Binary určuje bajt v souboru, na kterém začne čtení.

Je-li Position vynecháno, použije se současná pozice nebo současný záznam v souboru.

Variable: Název proměnné, která bude přečtena. Kromě objektů je možné použít jakékoliv proměnné.

Příklad:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Musí být variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Přesun na začátek
  Put #iNumber,, "Toto je první řádka textu" ' Zaplnit řádku textem
  Put #iNumber,, "Toto je druhá řádka textu"
  Put #iNumber,, "Toto je třetí řádka textu"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Toto je nový text"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Toto je text v záznamu 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Podpořte nás!