Funkce pro vstup/výstup do souborů

Příkaz Get

Načte do proměnné záznam z relativního souboru nebo sekvenci bajtů z binárního souboru.

Příkaz Input#

Načte data z otevřeného sekvenčního souboru.

Příkaz Line Input#

Načte řádek ze sekvenčního souboru do proměnné.

Příkaz Put#

Zapíše záznam do relativního souboru nebo sekvenci bajtů do binárního souboru.

Příkaz Write#

Zapíše data do sekvenčního textového souboru s oddělovači znaků.

Funkce Loc

Vrátí aktuální umístění v otevřeném souboru.

Funkce Seek

Vrátí pozici pro příští zápis nebo čtení v souboru, který byl otevřen příkazem Open.

Funkce Eof

Zjišťuje, zda ukazatel souboru dosáhl konce souboru.

Funkce Lof

Vrátí velikost otevřeného souboru v bajtech.

Podpořte nás!