Příkaz Open

Otevře datový kanál.

Syntaxe:

Diagram příkazu Open

Fragment diagramu pro přístup

Fragment diagramu pro uzamykání


Open pathname For mode [Access io] [locking] As [#]filenum [Len=recLen]

Parametry:

pathname: Cesta a název souboru, který chcete otevřít. Pokud se pokusíte otevřít neexistující soubor (Access = Read), zobrazí se chybová zpráva. Pokud se pokusíte zapsat do neexistujícího souboru (Access = Write), vytvoří se nový soubor.

mode: Klíčové slovo určující režim souboru. Platné hodnoty: Append (připojení na konec sekvenčního souboru), Binary (k datům lze přistupovat po bajtech pomocí Get a Put), Input (otevře datový kanál pro čtení), Output (otevře datový kanál pro zápis) a Random (úprava relativních souborů).

io: Klíčové slovo definující typ přístupu. Platné hodnoty: Read (jen pro čtení), Write (jen pro zápis), Read Write (obojí).

locking: Klíčové slovo definující zabezpečení souboru po otevření. Platné hodnoty: Shared (soubor mohou otevřít i další aplikace), Lock Read (soubor je chráněn proti čtení), Lock Write (soubor je chráněn proti zápisu), Lock Read Write (zamezí přístupu k souboru).

filkenum: Celočíselný výraz od 0 do 511 určující číslo volného datového kanálu. Skrze datový kanál je možné předávat příkazy k přístupu k souboru. Číslo souboru musí být těsně před příkazem Open určeno funkcí FreeFile.

recLen: Nastaví délku záznamů při přístupu k souboru v režimu Random.

note

Upravovat je možné jen obsah souboru otevřeného příkazem Open. Pokud se pokusíte otevřít již otevřený soubor, zobrazí se chybová zpráva.


Příklad:

note

Pokud příkaz Open zkusí otevřít soubory, k němuž nemá aktuální uživatel oprávnění pro čtení nebo zápis, nastane chyba I/O.


Podpořte nás!