Funkce FreeFile

Vrátí další dostupné číslo souboru pro otevření souboru. Pomocí této funkce je možné otevřít soubor s číslem souboru, které ještě není použito.

Syntaxe:


FreeFile

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Tuto funkci lze použít pouze okamžitě před příkazem Open. FreeFile vrátí další dostupné číslo souboru, ale nerezervuje ho.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

67 Příliš mnoho souborů

Příklad:

Podpořte nás!