Funkce RGB [VBA]

Vrátí celočíselnou hodnotu typu Long pro barvu sestávající z červené, zelené a modré složky, a to podle vzorce VBA pro výpočet barvy.

warning

Tato konstanta, funkce nebo objekt se povoluje příkazem Option VBASupport 1, který je umístěn v modulu před spustitelným programem.


Syntaxe:


RGB (Red, Green, Blue)

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

red: Celočíselný výraz reprezentující červenou složku (0–255) barvy.

green: Celočíselný výraz reprezentující zelenou složku (0–255) barvy.

blue: Celočíselný výraz reprezentující modrou složku (0–255) barvy.

warning

Kvůli režimu kompatibility s VBA (Option VBASupport 1) je hodnota Long vypočítána jako
Výsledek = red + green×256 + blue×65536.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Print lVar; ' vrátí 13107328
End Sub

Podpořte nás!