Funkce RGB

Vrátí celočíselnou hodnotu typu Long složenou z hodnot z modré, červené a zelené složky.

Syntaxe:


RGB (Red, Green, Blue)

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

red: Celočíselný výraz reprezentující červenou složku (0–255) barvy.

green: Celočíselný výraz reprezentující zelenou složku (0–255) barvy.

blue: Celočíselný výraz reprezentující modrou složku (0–255) barvy.

Výsledná hodnota typu Long je vypočítána podle následujícího vzorce:
Výsledek = red×65536 + green×256 + blue.

warning

V režimu kompatibility s VBA (Option VBASupport 1), je hodnota Long vypočítána jako:
Výsledek = red + green×256 + blue×65536
Viz funkce RGB [VBA]


tip

Zjistit hodnoty červené, zelené a modré složky barvy lze pomocí dialogového okna pro výběr barvy. Toto okno zobrazíte volbou Vlastní barva při změně barvy textu.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barva " & lVar & " se skládá z:" & Chr(13) &_
    "červená= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "zelená= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "modrá= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
End Sub

Podpořte nás!