Funkce RGB

Vrátí celočíselnou hodnotu typu Long pro barvu sestávající z modré, červené a zelené složky.

Syntaxe:


RGB (Red, Green, Blue)

Návratová hodnota:

Long

Parametr:

red: Any integer expression that represents the red component (0-255) of the composite color.

green: Any integer expression that represents the green component (0-255) of the composite color.

blue: Any integer expression that represents the blue component (0-255) of the composite color.

tip

Zjistit hodnoty červené, zelené a modré složky barvy lze pomocí dialogového okna pro výběr barvy. Toto okno zobrazíte volbou Vlastní barva při změně barvy textu.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barva " & lVar & " se skládá z:" & Chr(13) &_
    "červená= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "zelená= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "modrá= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
End Sub

Podpořte nás!