Funkce QBColor

Vrátí RGB kód barvy pro barvu zadanou hodnotou ze starších systémů MS-DOS.

Syntaxe:

QBColor (ČísloBarvy As Integer)

Návratová hodnota:

Long

Parametry:

ČísloBarvy: Celočíselný výraz, který určuje hodnotu barvy ze starších systémů MS-DOS.

ČísloBarvy může mít následující hodnoty:

0 : Černá

1: Modrá

2: Zelená

3: Azurová

4: Červená

5: Purpurová

6: Žlutá

7: Bílá

8: Šedá

9: Světle modrá

10: Světle zelená

11: Světle azurová

12: Světle červená

13: Světle purpurová

14: Světle žlutá

15: Jasná bílá

Tato funkce se používá jen pro převod starších aplikací BASIC, které používají zmíněné barevné kódy. Funkce vrací celočíselnou hodnotu určující barvu použitou v LibreOffice IDE.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Color " & iColor
End Sub

Podpořte nás!