Funkce Red

Vrátí hodnotu červené složky pro zadaný kód barvy.

Syntaxe:


Red (Barva As Long)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Barva: Celočíselný výraz určující jakýkoliv kód barvy, jehož červenou složku chcete vrátit.

warning

V režimu kompatibility s VBA (Option VBASupport 1) je funkce Red() nekompatibilní s barvami VBA, tedy pokud jí je předána barva z předchozího volání funkce RGB [VBA].


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

tip

Podrobnosti o červené, zelené a modré složce kódu barvy a jeho šestnáctkovém tvaru jsou uvedeny v dialogovém oknu pro výběr barvy. Toto okno zobrazíte volbou Vlastní barva při změně barvy textu.


Příklad:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barva " & lVar & " se skládá z:" & Chr(13) &_
    "červená= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "zelená= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "modrá= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
End Sub

Podpořte nás!