Funkce Green

Vrátí hodnotu zelené složky pro zadaný kód barvy.

Syntaxe:


Green (Barva As Long)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Barva: Celočíselný výraz určující jakýkoliv kód barvy, jehož zelenou složku chcete vrátit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

tip

Podrobnosti o červené, zelené a modré složce kódu barvy a jeho šestnáctkovém tvaru jsou uvedeny v dialogovém oknu pro výběr barvy. Toto okno zobrazíte volbou Vlastní barva při změně barvy textu.


Příklad:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barva " & lVar & " obsahuje složky: " & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
End Sub

Podpořte nás!