Funkce Blue

Vrátí hodnotu modré složky pro zadaný kód barvy.

Syntaxe:


Blue (Color As Long)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametr:

Barva: Celočíselný výraz určující jakýkoliv kód barvy, jehož modrou složku chcete vrátit.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

tip

Podrobnosti o červené, zelené a modré složce kódu barvy a jeho šestnáctkovém tvaru jsou uvedeny v dialogovém oknu pro výběr barvy. Toto okno zobrazíte volbou Vlastní barva při změně barvy textu.


Příklad:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Barva " & lVar & " se skládá z:" & Chr(13) &_
    "červená= " & Red(lVar) & Chr(13)&_
    "zelená= " & Green(lVar) & Chr(13)&_
    "modrá= " & Blue(lVar) & Chr(13) , 64,"barvy"
End Sub

Podpořte nás!