Funkce InputBox

Zobrazí dialogové okno s výzvou umožňující uživateli zadat text do pole. Vstup je přiřazen proměnné.

Příkaz InputBox je vhodná metoda pro zadávání textu v dialogu. Vstup potvrdíte klepnutím na OK nebo stiskem klávesy Enter. Vstup získáte jako návratovou hodnotu funkce. Pokud zavřete dialog pomocí Zrušit, InputBox vrátí řetězec nulové délky ("").

Syntaxe:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametry:

prompt: Řetězec, který se zobrazí jako zpráva v dialogovém okně.

title: Řetězec, který se zobrazí v záhlaví dialogového okna.

default: Řetězec, který se zobrazí v textovém poli jako výchozí, pokud není zadán vstup.

xpostwips: Celočíselný výraz, který určuje vodorovné umístění dialogu. Pozice je absolutní souřadnice a nevztahuje se k oknu aplikace.

ypostwips: Celočíselný výraz, který určuje svislé umístění dialogu. Pozice je absolutní souřadnice a nevztahuje se k oknu aplikace.

Pokud jsou pozice xpostwips a ypostwips vynechány, dialog se na obrazovce zarovná na střed. Pozice se určuje v twipech.

Návratová hodnota:

Řetězec

Příklad:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Zadejte heslo:","Drahý uživateli")
    MsgBox ( sText , 64, "Opakuj heslo")
End Sub

Podpořte nás!