Funkce InputBox

Zobrazí dialogové okno s výzvou umožňující uživateli zadat text do pole. Vstup je přiřazen proměnné.

Příkaz InputBox je vhodná metoda pro zadávání textu v dialogu. Vstup potvrdíte klepnutím na OK nebo stiskem klávesy Enter. Vstup získáte jako návratovou hodnotu funkce. Pokud zavřete dialog pomocí Zrušit, InputBox vrátí řetězec nulové délky ("").

Syntaxe:


InputBox (Zpráva As String[, Titulek As String[, Výchozí As String[, Pozice_x As Integer, Pozice_y As Integer]]]])

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametr:

Zpráva: Řetězec, který se zobrazí jako zpráva v dialogovém okně.

Titulek: Řetězec, který se zobrazí v záhlaví dialogového okna.

Výchozí: Řetězec, který se zobrazí v textovém poli jako výchozí, pokud není zadán vstup.

Pozice_x: Celočíselný výraz, který určuje vodorovné umístění dialogu. Pozice je absolutní souřadnice a nevztahuje se k oknu aplikace.

Pozice_y: Celočíselný výraz, který určuje svislé umístění dialogu. Pozice je absolutní souřadnice a nevztahuje se k oknu aplikace.

Pokud jsou Pozice_x a Pozice_y vynechány, dialog se na obrazovce vystředí. Pozice se určuje v twipech.

Příklad:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Zadej heslo:","Drahý uživateli")
    MsgBox ( sText , 64, "Opakuj heslo")
End Sub

Podpořte nás!