Příkaz Print

Vypíše zadané řetězce nebo číselné výrazy v dialogovém okně nebo do souboru.

Syntaxe:


Print [#JménoSouboru,]Výraz1[{;|,} [Spc(Číslo As Integer);] [Tab(pozice As Integer);] [Výraz2[...]]

Parametr:

JménoSouboru: Jakýkoliv číselný výraz, který obsahuje číslo souboru nastavené příkazem Open pro daný soubor.

Výraz: Číselný nebo řetězcový výraz, který se má zobrazit. Více výrazů lze oddělit středníkem. Pokud jsou odděleny čárkou, zarovnají se výrazy na další tabulátor. Tabulátory nelze upravovat.

Číslo: Počet mezer, které vloží funkce Spc.

Pozice: Mezery se vkládají až do určité pozice.

Pokud po posledním výrazu následuje středník nebo čárka, LibreOffice Basic uloží text v interním bufferu a pokračuje v běhu programu bez výpisu. Až narazí na další příkaz Print bez středníku nebo čárky na konci, vytiskne celý text najednou.

Kladné číselné výrazy jsou vytištěny s úvodní mezerou. Záporné číselné výrazy jsou vytištěny s úvodním znaménkem minus. Pokud hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou přesahují určitou oblast, je příslušný číselný výraz vytištěn v exponenciálním tvaru.

Přesahuje-li výraz, který má být vytištěn, určitou délku, bude zobrazení automaticky zalomeno na následující řádek.

Ikona poznámky

Chcete-li výstup odsadit na určitou pozici, můžete vložit mezi argumenty funkci Tab (oddělenou středníky) nebo můžete použít funkci Spc, která vloží zadaný počet mezer.


Příklad:

Podpořte nás!