Příkaz Print#

Vypíše zadané řetězce nebo číselné výrazy na obrazovku nebo do sekvenčního souboru.

tip

K zápisu dat do binárního nebo náhodného souboru použijte příkaz Put #, k zápisu dat do sekvenčního textového souboru s oddělovacími znaky příkaz Write#.


Syntaxe:

Syntaxe příkazu Print


Print [#čísloSouboru,] výraz1[{;|,} [Spc(počet As Integer);] [Tab(pozice As Integer);] [výraz2[...]]

Parametry:

čísloSouboru: Jakýkoliv číselný výraz, který obsahuje číslo souboru nastavené pro daný soubor příkazem Open.

výraz: Číselný nebo řetězcový výraz, který se má zobrazit. Více výrazů lze oddělit středníkem. Pokud jsou odděleny čárkou, zarovnají se na další tabulátor. Tabulátory nelze upravovat.

počet: Počet mezer, které vloží funkce Spc.

pozice: Mezery se vkládají až do určité pozice.

Pokud po posledním výrazu následuje středník nebo čárka, LibreOffice Basic uloží text v interním bufferu a pokračuje v běhu programu bez výpisu. Až narazí na další příkaz Print bez středníku nebo čárky na konci, vytiskne celý text najednou.

Kladné číselné výrazy jsou vytištěny s úvodní mezerou. Záporné číselné výrazy jsou vytištěny s úvodním znaménkem minus. Pokud hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou přesahují určitou oblast, je příslušný číselný výraz vytištěn v exponenciálním tvaru.

Přesahuje-li výraz, který má být vytištěn, určitou délku, bude zobrazení automaticky zalomeno na následující řádek.

Ikona poznámky

Chcete-li výstup odsadit na určitou pozici, můžete vložit mezi argumenty funkci Tab (oddělenou středníky) nebo můžete použít funkci Spc, která vloží zadaný počet mezer.


Příklad:

Podpořte nás!