Funkce MsgBox

Zobrazí dialogové okno obsahující zprávu a vrátí hodnotu.

Syntaxe:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Parametry:

prompt: Řetězec zobrazený jako zpráva v dialogovém okně. Zalomení řádku lze vložit pomocí Chr$(13).

title: Řetězec zobrazený v záhlaví dialogového okna. Je-li vynechán, zobrazí se v záhlaví název odpovídající aplikace.

buttons: Jakýkoliv celočíselný výraz, který určuje druh dialogu a také počet a druh zobrazených tlačítek a druh ikony. buttons představuje kombinaci bitových vzorků, takže lze použít kombinaci prvků součtem jejich hodnot:

Pojmenovaná konstanta

Celočíselná hodnota

Definice

MB_OK

0

Zobrazí se pouze tlačítko OK.

MB_OKCANCEL

1

Zobrazí se tlačítka OK a Zrušit.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Zobrazí se tlačítka Zrušit, Opakovat a Ignorovat.

MB_YESNOCANCEL

3

Zobrazí se tlačítka Ano, Ne a Zrušit.

MB_YESNO

4

Zobrazí se tlačítka Ano a Ne.

MB_RETRYCANCEL

5

Zobrazí se tlačítka Opakovat a Zrušit.

MB_ICONSTOP

16

Do dialogového okna je přidána ikona Zastavit.

MB_ICONQUESTION

32

Do dialogového okna je přidána ikona otazníku.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Do dialogového okna je přidána ikona vykřičníku.

MB_ICONINFORMATION

64

Do dialogového okna je přidána ikona Informace.

128

Jako výchozí je použito první tlačítko v dialogovém okně.

MB_DEFBUTTON2

256

Jako výchozí je použito druhé tlačítko v dialogovém okně.

MB_DEFBUTTON3

512

Jako výchozí je použito třetí tlačítko v dialogovém okně.


Návratová hodnota:

Celé číslo

Pojmenovaná konstanta

Celočíselná hodnota

Definice

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Zrušit

IDABORT

3

Přerušit

IDRETRY

4

Opakovat

IDIGNORE

5

Ignorovat

IDYES

6

ano

IDNO

7

ne


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Název dialogového okna")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Název dialogového okna")
End Sub

Podpořte nás!