Běhové funkce

Tato funkce popisuje běhové funkce jazyka LibreOffice Basic.

Konstanty jazyka Basic

Konstanty používané v programech v jazyce Basic

Proměnné

Pomocí následujících příkazů a funkcí je možné pracovat s proměnnými. Tyto funkce je možné použít pro deklaraci a definování proměnných, převod proměnných mezi typy nebo pro určení typu proměnné.

Logické operátory

LibreOffice Basic podporuje následující logické operátory.

Porovnávací operátory

Porovnávací operátory porovnávají dva výrazy. Výsledek je vrácen jako booleovský výraz určující, zda porovnání bylo pravdivé (True, -1), nebo nepravdivé (False, 0).

Řetězce

Následující funkce a příkazy zpracovávají a vracejí řetězce.

Funkce data a času

Pomocí těchto příkazů a funkcí je možné pracovat s datovými a časovými údaji.

Matematické operátory

LibreOffice Basic podporuje následující matematické operátory.

Číselné funkce

Následující číselné funkce provádějí výpočty. Matematické a logické operátory jsou popsány v samostatné části. Funkce se od operátorů liší tím, že funkci předáváte parametry a vrací výsledek, zatímco operátory vrací výsledek spojením dvou číselných výrazů.

Funkce pro práci s obrazovkou

Tato část popisuje běhové funkce používané k vyvolávání dialogů pro vstup a výstup uživatelských dat.

Funkce pro práci se soubory

S pomocí těchto funkcí je možné vytvářet a spravovat uživatelské soubory.

Řízení běhu programu

Následující příkazy řídí běh programu.

Funkce pro zpracování chyb

Pomocí následujících příkazů a funkcí můžete určit způsob, jak bude LibreOffice Basic reagovat na chyby při běhu.

Další příkazy

Toto je seznam funkcí a příkazů, které nespadají do jiné kategorie.

Podpořte nás!