ScriptForge.Session service

The Session service gathers various general-purpose methods about:

Service invocation


   GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")
   Dim session As Variant
   session = CreateScriptService("Session")
  
note

This service is fully supported in both Basic and Python languages. All examples are expressed using the Basic programming language and can be easily converted to Python.


Constants

Below is a list of constants available to ease the designation of the library containing a Basic or Python script to invoke.
Use them as session.CONSTANT.

CONSTANT

Value

Where to find the library?

Applicable

SCRIPTISEMBEDDED

"document"

in the document

Basic + Python

SCRIPTISAPPLICATION

"application"

in any shared library

Basic

SCRIPTISPERSONAL

"user"

in My Macros

Python

SCRIPTISPERSOXT

"user:uno_packages"

in an extension installed for the current user

Python

SCRIPTISSHARED

"share"

in LibreOffice macros

Python

SCRIPTISSHAROXT

"share:uno_packages"

in an extension installed for all users

Python

SCRIPTISOXT

"uno_packages"

in an extension but the installation parameters are unknown

Python


List of Methods in the Session Service

ExecuteBasicScript
ExecuteCalcFunction
ExecutePythonScript
HasUnoMethod

HasUnoProperty
OpenURLInBrowser
RunApplication
SendMail

UnoMethods
UnoProperties
UnoObjectType
WebService


tip

Session service methods behave as follows:
Arguments are passed by value. Updates performed by the called function are not sent back to the calling script.
A single value or an array of values is returned to the calling script.


ExecuteBasicScript

Execute the Basic script given its name and location and fetch its result if any.

If the script is not found, or if it returns nothing, the returned value is Empty.

Syntaxe:


   session.ExecuteBasicScript([Scope As String], Script As String[, arg0 As Variant, ...]) As Variant
  

Parametry:

Scope: "document" or "application" or one of the applicable session.CONSTANTS.

Script: "library.module.method" as a case-sensitive string.
The library is loaded in memory if necessary.
The module must not be a class module.
The method may be a Sub or a Function.

arg0, ...: The arguments to provide to the called script.

Příklad:


   session.ExecuteBasicScript(, "XrayTool._Main.Xray", CreateUnoService("com.sun.star.util.TextSearch"))
   ' Xray returns no value
  

ExecuteCalcFunction

Execute a Calc function using its English name and based on the given arguments.
If the arguments are arrays, the function is executed as an array formula.

Syntaxe:


   session.ExecuteCalcFunction(CalcFunction As String, arg0, ...) As Variant
  

Parametry:

CalcFunction: The English name of the function to execute.

arg0, ...: The arguments to provide to the called Calc function. Each argument must be either a string, a numeric value or an array of arrays combining those types.

Příklad:


   session.ExecuteCalcFunction("AVERAGE", 1, 5, 3, 7) ' 4
   session.ExecuteCalcFunction("ABS", Array(Array(-1,2,3),Array(4,-5,6),Array(7,8,-9)))(2)(2) ' 9
   session.ExecuteCalcFunction("LN", -3)
   ' Generates an error.
  

ExecutePythonScript

Execute the Python script given its location and name, fetch its result if any. Result can be a single value or an array of values.

If the script is not found, or if it returns nothing, the returned value is Empty.

Za tím účelem skriptovací rozhraní z rozhraní pro programování aplikací (API) LibreOffice umožňuje spouštění skriptů mezi Pythonem a Basicem, případně mezi dalšími podporovanými programovacími jazyky. Ve voláních lze předávat oběma směry argumenty za předpokladu, že se jedná o primitivní datové typy rozpoznatelné oběma jazyky a že je skriptovací rozhraní umí správně převést.

Syntaxe:


   session.ExecutePythonScript([Scope] As String, Script As String[, arg0 As Variant, ...]) As Variant
  

Parametry:

Scope: One of the applicable session.CONSTANTS. Default = session.SCRIPTISSHARED.

Script: Either "library/module.py$method" or "module.py$method" or "myExtension.oxt|myScript|module.py$method" as a case-sensitive string.

arg0, ...: The arguments to provide to the called script.

Příklad:


   session.ExecutePythonScript(session.SCRIPTISSHARED, "Capitalise.py$getNewString", "Abc") ' "abc"
  

HasUnoMethod

Returns True if an UNO object contains the given method. Returns False when the method is not found or when an argument is invalid.

Syntaxe:


   session.HasUnoMethod(UnoObject As Object, MethodName As String) As Boolean
  

Parametry:

UnoObject: The object to inspect.

MethodName: the method as a case-sensitive string

Příklad:


   Dim a As Variant
   a = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
   MsgBox session.HasUnoMethod(a, "callFunction")
  

HasUnoProperty

Returns True if a UNO object has the given property. Returns False when the property is not found or when an argument is invalid.

Syntaxe:


   session.HasUnoProperty(UnoObject As Object, PropertyName As String) As Boolean
  

Parametry:

UnoObject: The object to inspect.

PropertyName: the property as a case-sensitive string

Příklad:


   Dim svc As Variant
   svc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
   MsgBox session.HasUnoProperty(svc, "Wildcards")
  

OpenURLInBrowser

Open a Uniform Resource Locator (URL) in the default browser.

Syntaxe:


   session.OpenURLInBrowser(URL As String)
  

Parametry:

URL: The URL to open.

Příklad:


   session.OpenURLInBrowser("https://docs.python.org/3/library/webbrowser.html")
  

RunApplication

Executes an arbitrary system command and returns True if it was launched successfully.

Syntaxe:


   session.RunApplication(Command As String, Parameters As String) As Boolean
  

Parametry:

Command: The command to execute. This may be an executable file or a document which is registered with an application so that the system knows what application to launch for that document. The command must be expressed in the current SF_FileSystem.FileNaming notation.

Parameters: A list of space separated parameters as a single string. The method does not validate the given parameters, but only passes them to the specified command.

Příklad:


   session.RunApplication("Notepad.exe")
   session.RunApplication("C:\myFolder\myDocument.odt")
   session.RunApplication("kate", "/home/me/install.txt") ' GNU/Linux
  

SendMail

Send a message - with optional attachments - to recipients from the user's mail client. The message may be edited by the user before sending or, alternatively, be sent immediately.

Syntaxe:


   session.SendMail(Recipient As String, [Cc As String], [Bcc As String], [Subject As String], [Body As String], [FileNames As String], [EditMessage As Boolean])
  

Parametry:

Recipient: An email address (the "To" recipient).

Cc: A comma-separated list of email addresses (the "carbon copy" recipients).

Bcc: A comma-separated list of email addresses (the "blind carbon copy" recipients).

Subject: the header of the message.

Body: The content of the message as an unformatted text.

FileNames: a comma-separated list of file names. Each file name must respect the SF_FileSystem.FileNaming notation.

EditMessage: When True (default), the message is edited before being sent.

Příklad:


   session.SendMail("a@example.com" _
     , Cc := "b@other.fr, c@other.be" _
     , FileNames := "C:\myFile1.txt, C:\myFile2.txt" _
     )
  

UnoMethods

Returns a list of the methods callable from an UNO object. The list is a zero-based array of strings and may be empty.

Syntaxe:


   session.UnoMethods(UnoObject As Object) As Variant
  

Parametry:

UnoObject: The object to inspect.

Příklad:


   Dim a As Variant
   a = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
   MsgBox SF_Array.Contains(session.UnoMethods(a), "callFunction")
  

UnoProperties

Returns a list of the properties of an UNO object. The list is a zero-based array of strings and may be empty.

Syntaxe:


   session.UnoProperties(UnoObject As Object) As Variant
  

Parametry:

UnoObject: The object to inspect.

Příklad:


   Dim svc As Variant
   svc = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
   MsgBox SF_Array.Contains(session.UnoProperties(svc), "Wildcards")
  

UnoObjectType

Identify the type of a UNO object as a string.

Syntaxe:


   session.UnoObjectType(UnoObject As Object) As String
  

Parametry:

UnoObject: The object to identify.

Příklad:


   Dim svc As Variant, txt As String
   svc = CreateUnoService("com.sun.star.system.SystemShellExecute")
   txt = session.UnoObjectType(svc) ' "com.sun.star.comp.system.SystemShellExecute"
   svc = CreateUnoStruct("com.sun.star.beans.Property")
   txt = session.UnoObjectType(svc) ' "com.sun.star.beans.Property"
  

WebService

Get some web content from a URI.

Syntaxe:


   session.WebService(URI As String) As String
  

Parametry:

URI: URI text of the web service.

Příklad:


   session.WebService("wiki.documentfoundation.org/api.php?" _
     & "hidebots=1&days=7&limit=50&action=feedrecentchanges&feedformat=rss")
  
warning

Všechny procedury nebo identifikátory knihovny ScriptForge, které jsou uvozeny podtržítkem "_", jsou určeny pro interní použití. Není zamýšleno je používat v makrech Basicu.


Podpořte nás!