Signatury metod knihovny ScriptForge

Knihovny ScriptForge sdružují zdroje pro skriptování maker v LibreOffice, které lze volat z maker Basicu nebo skriptů Pythonu. Jejich moduly a třídy jsou z uživatelských skriptů dostupné jako „služby“, které zpřístupňují vlastnosti, metody a události.

Metoda služby pouze pro Basic

Typografické znaky hranatých závorek, výpustky a složených závorek značí volitelné, opakované a povinné argumenty:

Příklad:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Metoda služby pro Python i Basic

Následující typografická pravidla kombinují zápis UML, formát dokumentace API a uživatelské rozhraní průzkumníku objektů UNO:

LibreOffice
Basic

Syntaxe

Python

Boolean

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

objekt UNO

uno

uživatelem definovaný
typ (UDT)

obj

služba
ScriptForge

svc


Příklad:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Podpořte nás!