Vytváření skriptů Pythonu s knihovnouScriptForge

Rozdíly mezi jazyky Basic a Python

Knihovna Scriptforge je k dispozici pro jazyky Basic a Python. Většina služeb, metod a vlastností funguje v obou programovacích jazycích stejně. Vzhledem k odlišnostem mezi nimi si však uživatel používající ScriptForge v Pythonu musí být vědom některých charakteristik této knihovny:

tip

Další informace o skriptech Pythonu v LibreOffice naleznete na stránce Nápověda pro skripty Pythonu v LibreOffice.


Spouštění skriptů Pythonu v LibreOffice

Podle toho, čeho hodláte dosáhnout, můžete zvolit jeden z následujících přístupů, jak spouštět skripty Pythonu v LibreOffice:

tip

Plánujete-li spouštět skripty v rámci procesu LibreOffice, doporučuje se nainstalovat rozšíření APSO (Alternative Script Organizer for Python). K vývoji skriptů Pythonu mimo LibreOffice však můžete zvolit svoje oblíbené integrované vývojové prostředí (IDE).


Spouštění skriptů v rámci procesu LibreOffice

Pomocí rozšíření APSO

Nejsnazším způsobem jak začít v LibreOffice se skripty Pythonu, je nainstalovat rozšíření APSO. Po instalaci otevřete nějakou aplikaci LibreOffice a zvolte Nástroje - Makra - Organize Python scripts.

V hlavním okně APSO zvolte Menu - Python shell.

tip

APSO můžete otevřít také výchozí zkratkou Alt+Shift+F11.


Poté můžete začít psát příkazy Pythonu, po provedení každého řádku kódu se v shellu vypíše odpovídající výstup.

Abyste mohli začít používat knihovnu ScriptForge, je nutné importovat metodu CreateScriptService, díky níž budete moci přistupovat k službám poskytovaným touto knihovnou. V níže uvedeném příkladu se používá služba Basic pro zobrazení dialogu.


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox("Hello!")
 

Výše uvedený příklad spustíte tak, že postupně po jedné zadáte řádky do shellu Pythonu a po každé stisknete klávesu Enter.

Spouštět můžete příkazy Pythonu používající libovolnou službu ScriptForge. Následující část kódu například vytvoří prázdné okno Writeru pomocí služby UI.


  ui = CreateScriptService("UI")
  doc = ui.CreateDocument("Writer")
 

Vytváření souborů se skripty Pythonu

Vlastní skripty Pythonu můžete vytvářet a upravovat ve svém oblíbeném textovém editoru. Později je zavoláte z jakékoliv aplikace LibreOffice.

Prvním krokem je zjistit, kde jsou uloženy uživatelské skripty. To je popsáno na stránce Uspořádání a umístění skriptů Pythonu.

Poté můžete ve složce s uživatelskými skripty Pythonu vytvořit textový soubor, například sf_test.py, a začít se psaním skriptů.

Následuje jednoduchý příklad, v němž se získá z buňky Calcu číselná hodnota a zvětší se o 1. Do souboru sf_test.py přepište následující kód.


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  
  def increment_cell(args=None):
    value = doc.GetValue("A1")
    value += 1
    doc.SetValue("A1", value)
  
  g_exportedScripts = (increment_cell, )
 

V příkladu je vytvořena funkce increment_cell. Proměnná g_exportedScripts je n-tice určující, které funkce se v LibreOffice zobrazí jako uživatelské skripty.

Chcete-li tento skript spustit v dokumentu Calcu:

 1. Vytvořte nebo otevřete soubor Calcu.

 2. Zadejte do buňky "A1" na aktuálním listu libovolnou číselnou hodnotu.

 3. Zvolte Nástroje - Makra - Spustit makro.

 4. Ve výběru knihovny zvolte Moje makra - sf_test. Poté vyberte ze seznamu Název makra funkci increment_cell.

 5. Klepněte na Spustit. Hodnota v buňce "A1" se zvětšila o 1.

Pro spouštění skriptů Pythonu můžete použít také APSO:

 1. Nejprve APSO otevřete volbou Nástroje - Makra - Organize Python scripts.

 2. V seznamu maker přejděte na My macros - sf_test - increment_cell.

 3. Klepněte na Execute.

Spouštění skriptů odděleně od procesu LibreOffice

Určení instalační složky

První krokem ke spouštění skriptů z odděleného procesu je najít složky, v níž je LibreOffice nainstalován. Lze to provést několika způsoby, ScriptForge ale nabízí rychlou možnost, jak cestu k instalaci identifikovat. Za tím účelem otevřete shell Pythonu APSO a zadejte do něj:


  from scriptforge import CreateScriptService
  fs = CreateScriptService("FileSystem")
  fs.FileNaming = "SYS"
  inst_dir = fs.InstallFolder
  print(inst_dir)
 

Výstupem výše uvedeného kódu je základní adresář, v němž je LibreOffice nainstalován. K výsledné cestě potřebujete přidat podsložku „program“, abyste získali základní složku, z níž budete spouštět v odděleném procesu skripty Pythonu.

Jako výsledek výše uvedeného kódu Pythonu jste získali například cestu /usr/lib/libreoffice/. Poté je cestou pro spouštění skriptů Pythonu /usr/lib/libreoffice/program.

Spuštění LibreOffice s nastavením socketů

Abyste mohli spouštět skripty Pythonu z odděleného procesu, je nutné spustit LibreOffice s několika dalšími parametry, které určují název hostitele a port, pomocí kterého bude externí proces komunikovat s procesem s aplikací LibreOffice.

Otevřete příkazový řádek operačního systému, přejděte v něm do složky „program“ v instalačním adresáři LibreOffice a zadejte:

./soffice --accept='socket,host=localhost,port=2021;urp;'

Tento příkaz spustí LibreOffice s otevřeným komunikačním kanálem, prostřednictvím kterého s ním mohou jiné procesy vyměňovat zprávy.

Výše uvedený příkaz otevře úvodní obrazovku LibreOffice. Chcete-li otevřít určitou aplikaci, například Writer, přidejte k příkazu přepínač --writer.

./soffice --writer --accept='socket,host=localhost,port=2021;urp;'

Poznamenejte si parametry host a port, které mají v tomto příkladu hodnoty localhost a 2021.

Spuštění externího shellu Pythonu

Spusťte shell Pythonu ze složky program v cestě s instalací LibreOffice. Instalační cestu zjistíte podle postupu popsaného výše.

V systému Linux / MacOS:

$ cd /usr/lib/libreoffice/program

$ python

V systému Windows:

$ cd C:\Program Files\LibreOffice\program\

$ python.exe

Otevře se shell Pythonu, v němž můžete zadávat příkazy, které se provedou v LibreOffice. Nejprve je ale nutné nastavit socketové připojení.


  from scriptforge import ScriptForge, CreateScriptService
  ScriptForge(hostname='localhost', port=2021)
 
note

V případě chyb při importu souborů scriptforge.py nebo uno.py si přečtete níže uvedenou část Nastavení PYTHONPATH.


Na druhém řádku výše uvedeného kódu je určeno nastavení host a port, díky němuž může shell Pythonu komunikovat se spuštěným procesem LibreOffice, který byl otevřen se stejným nastavením socketů.

Poté můžete spouštět další příkazy Pythonu, budou moci komunikovat s procesem LibreOffice. Například:


  ui = CreateScriptService("UI")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = ui.OpenDocument("~/Documents/myFile.ods")
  bas.MsgBox(doc.DocumentType)
 

Nastavení PYTHONPATH

V závislosti na konfiguraci operačního systému bude potřeba nastavit proměnnou prostředí PYTHONPATH, aby bylo možné importovat knihovnu scriptforge.py, která dále vyžaduje import knihovny uno.py.

Pomocí vyhledávání v operačním systému zjistěte adresáře, kde se tyto soubory nacházejí.

Například ve výchozí instalaci systému Ubuntu se tyto soubory mohou nacházet v těchto umístěních:

V tomto případě nastavte před spuštěním interpretu Pythonu proměnnou prostředí PYTHONPATH následovně:

export PYTHONPATH=/usr/lib/libreoffice/program:/usr/lib/python3/dist-packages

note

Umístění těchto souborů se liší v závislosti na operačním systému a způsobu, jakým byl LibreOffice nainstalován.


Podpořte nás!