Knihovna WikiEditor

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - Správce dialogových oken a vyberte Dialogová okna LibreOffice.


Ikona upozornění

Na této stránce nápovědy je ještě potřeba zapracovat, aby byla úplná a přesná. Připojte se k projektu LibreOffice a pomozte nám chybějící informace dopsat. Podívejte se na webové stránky o psaní nápovědy.


Popis

Knihovna WikiEditor obsahuje pouze dialogová okna. Používá ji rozšíření Wiki Publisher v jazyce Java, které je dodáváno s instalací.

note

LibreOffice Basic tuto knihovnu nepoužívá.


Podpořte nás!