Knihovna Tools

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - LibreOffice Basic - Upravit a vyberte Makra LibreOffice.


Ikona poznámky

Tuto knihovnu je nutné nahrát před spuštěním programu. Před spuštěním jakéhokoliv makra, které používá tuto knihovnu, umístěte následující příkaz:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")


Modul Debug

Modul ListBox

Modul Misc

Modul ModuleControls

Modul Strings

Modul UCB

Modul Debug

Funkce a podprogramy pro ladění maker Basicu.

Makro

Parametry volání a komentáře

ActivateReadOnlyFlag

            Sub ActivateReadOnlyFlag()
          
DeactivateReadOnlyFlag

            Sub DeactivateReadOnlyFlag()
          
SetBasicReadOnlyFlag

            Sub SetBasicReadOnlyFlag(bReadOnly as Boolean)
          
WritedbgInfo

            Sub WritedbgInfo(LocObject as Object)
          
WriteDbgString

            Sub WriteDbgString(LocString as String)
          
ShowArray

            Sub ShowArray(LocArray())
          
ShowPropertyValues

            Sub ShowPropertyValues(oLocObject as Object)
          
ShowNameValuePair

            Sub ShowNameValuePair(Pair())
          
ShowElementNames

' Retrieves all the Elements of aSequence of an object, with the

' possibility to define a filter(sfilter <> "")


            Sub ShowElementNames(
            oLocElements() as Object,
            Optional sFiltername as String)
          
ShowSupportedServiceNames

' Retrieves all the supported servicenames of an object, with the

' possibility to define a filter(sfilter <> "")


            Sub ShowSupportedServiceNames(
            oLocObject as Object,
            Optional sFilterName as String)
          
ShowAvailableServiceNames

' Retrieves all the available Servicenames of an object, with the

' possibility to define a filter(sfilter <> "")


            Sub ShowAvailableServiceNames(
            oLocObject as Object, 
            Optional sFilterName as String)
          
ShowCommands

            Sub ShowCommands(oLocObject as Object)
          
ProtectCurrentSheets

            Sub ProtectCurrentSheets()
          
FillDocument

            Sub FillDocument()
          

Modul ListBox

Funkce a podprogramy pro práci s prvky typu ListBox.

Ikona upozornění

Na této stránce nápovědy je ještě potřeba zapracovat, aby byla úplná a přesná. Připojte se k projektu LibreOffice a pomozte nám chybějící informace dopsat. Podívejte se na webové stránky o psaní nápovědy.


Modul Misc

Různé funkce a podprogramy.

Makro

Parametry volání a komentáře

RegisterNewDataSource

            Function RegisterNewDataSource(
            DSName as String, 
            PropertyList(), 
            Optional DriverProperties() 
            as New com.sun.star.beans.PropertyValue)
          
ConnecttoDatabase

            Function ConnecttoDatabase(
            DSName as String, 
            UserID as String, 
            Password as String, 
            Optional Propertylist(), 
            Optional DriverProperties() 
            as New com.sun.star.beans.PropertyValue)
          
GetStarOfficeLocale

            Function GetStarOfficeLocale() 
            as New com.sun.star.lang.Locale
          
GetRegistryKeyContent

            Function GetRegistryKeyContent(
            sKeyName as string, 
            Optional bforUpdate as Boolean)
          
GetProductname

            Function GetProductname() as String
          
OpenDocument

' Opens a Document, checks beforehand, whether it has to be loaded or whether it is already on the desktop. If the parameter bDisposable is set to False then the returned document should not be disposed afterwards, because it is already opened.


            Function OpenDocument(
            DocPath as String, 
            Args(), 
            Optional bDisposable as Boolean)
          
TaskonDesktop

            Function TaskonDesktop(DocPath as String) as Boolean
          
RetrieveFileName

' Retrieves a FileName out of a StarOffice-Document.


            Function RetrieveFileName(LocDoc as Object)
          
GetPathSettings

' Gets a special configured PathSetting.


            Function GetPathSettings(
            sPathType as String,
            Optional bshowall as Boolean, 
            Optional ListIndex as integer) as String
          
GetOfficeSubPath

' Gets the fully qualified path to a subdirectory of the Template Directory, e. g. with the parameter "wizard/bitmap". The parameter must be passed over in Url-scription. The return-Value is in Urlscription.


            Function GetOfficeSubPath(
            sOfficePath as String, 
            ByVal sSubDir as String)
          
ShowNoOfficePathError

            Sub ShowNoOfficePathError() 
          
InitResources

            Function InitResources(
            Description, 
            ShortDescription as String) as boolean
          
GetResText

            Function GetResText( nID as integer ) As string
          
CutPathView

            Function CutPathView(
            sDocUrl as String, 
            Optional PathLen as Integer)
          
DeleteInputCells

' Deletes the content of all cells that are softformatted according to the 'InputStyleName'.


            Sub DeleteInputCells(
            oSheet as Object, 
            InputStyleName as String)
          
ChangeValueofRange

' Inserts a certain String to all cells of a Range that ist passed over either as an object or as the RangeName.


            Sub ChangeValueofRange(
            oSheet as Object, 
            Range, 
            ReplaceValue, 
            Optional StyleName as String)
          
ReplaceRangeValues

            Sub ReplaceRangeValues(
            oRange as Object, 
            ReplaceValue)
          
GetValueofCellbyName

' Returns the Value of the first cell of a Range.


            Function GetValueofCellbyName(
            oSheet as Object, 
            sCellName as String)
          
DuplicateRow

            Function DuplicateRow(
            oSheet as Object, 
            RangeName as String)
          
GetStringofCellbyName

' Returns the String of the first cell of a Range.


            Function GetStringofCellbyName(
            oSheet as Object, 
            sCellName as String)
          
GetCellByName

' Returns a named Cell


            Function GetCellByName(
            oSheet as Object, 
            sCellName as String) as Object
          
ChangeCellValue

' Changes the numeric Value of a cell by transmitting the String of the numeric Value.


            Sub ChangeCellValue(
            oCell as Object, 
            ValueString as String)
          
GetDocumentType

            Function GetDocumentType(oDocument)
          
GetNumberFormatType

            Function GetNumberFormatType(
            oDocFormats, 
            oFormatObject as Object) as Integer
          
ProtectSheets

            Sub ProtectSheets(Optional oSheets as Object)
          
UnprotectSheets

            Sub UnprotectSheets(Optional oSheets as Object)
          
GetRowIndex

            Function GetRowIndex(
            oSheet as Object, 
            RowName as String)
          
GetColumnIndex

            Function GetColumnIndex(
            oSheet as Object, 
            ColName as String)
          
CopySheetbyName

            Function CopySheetbyName(
            oSheets as Object, 
            OldName as String, 
            NewName as String, 
            DestPos as Integer) as Object
          
ToggleWindow

' Dis-or enables a Window and adjusts the mousepointer accordingly


            Sub ToggleWindow(bDoEnable as Boolean)
          
CheckNewSheetname

            Function CheckNewSheetname(
            oSheets as Object, 
            Sheetname as String, 
            Optional oLocale) as String
          
AddNewSheetName

            Sub AddNewSheetName(
            oSheets as Object, 
            ByVal SheetName as String)
          
GetSheetIndex

            Function GetSheetIndex(oSheets, sName) as Integer
          
GetLastUsedRow

            Function GetLastUsedRow(oSheet as Object) as Integer
          
ModifyBorderLineWidth

' Note To set a one lined frame you have to set the inner width to 0 In the API all Units that refer to pt-Heights are "1/100mm" The convert factor from 1pt to 1/100 mm is approximately 35


            Function ModifyBorderLineWidth(
            ByVal oStyleBorder, 
            iInnerLineWidth as Integer, 
            iOuterLineWidth as Integer)
          
AttachBasicMacroToEvent

            Sub AttachBasicMacroToEvent(
            oDocument as Object, 
            EventName as String, 
            SubPath as String)
          
ModifyPropertyValue

            Function ModifyPropertyValue(
            oContent() as New com.sun.star.beans.PropertyValue, 
            TargetProperties() 
            as New com.sun.star.beans.PropertyValue)
          
GetPropertyValueIndex

            Function GetPropertyValueIndex(
            SearchName as String, 
            TargetProperties() 
            as New com.sun.star.beans.PropertyValue ) as Integer
          
DispatchSlot

            Sub DispatchSlot(SlotID as Integer)
          
IsFatOffice

'returns the type of the office application FatOffice = 0, WebTop = 1 This routine has to be changed if the Product Name is being changed!


            Function IsFatOffice() As Boolean
          
GetLocale

            Function GetLocale(
            sLanguage as String, 
            sCountry as String)
          
ToggleDesignMode

            Sub ToggleDesignMode(oDocument as Object)
          
isHighContrast

            Function isHighContrast(oPeer as Object)
          
CreateNewDocument

            Function CreateNewDocument(
            sType as String, 
            Optional sAddMsg as String) as Object
          
DisposeDocument

' This Sub has been used in order to ensure that after disposing a document from the backing window it is returned to the backing window, so the office won't be closed


            Sub DisposeDocument(oDocument as Object)
          
CalIsLeapYear

'Function to calculate if the year is a leap year


            Function CalIsLeapYear(
            ByVal iYear as Integer) as Boolean
          

Modul ModuleControls

Funkce a podprogramy pro modul ovládacích prvků.

Makro

Parametry volání a komentáře

GetControlShape

' Gets the Shape of a Control( e. g. to reset the size or Position of the control

' Parameters:

' The 'oContainer' is the Document or a specific sheet of a Calc - Document

' 'CName' is the Name of the Control


            Function GetControlShape(
            oContainer as Object,
            CName as String)
          
getControlView

' Returns the View of a Control

' Parameters:

' The 'oContainer' is the Document or a specific sheet of a Calc - Document

' The 'oController' is always directly attached to the Document

' 'CName' is the Name of the Control


            Function getControlView(
            oContainer , 
            oController as Object, 
            CName as String) as Object
          
DisposeControl

' Parameters:

' The 'oContainer' is the Document or a specific sheet of a Calc - Document

' 'CName' is the Name of the Control


            Function DisposeControl(
            oContainer as Object, 
            CName as String) as Boolean
          
GetControlGroupModel

' Returns a sequence of a group of controls like option buttons or checkboxes

' The 'oContainer' is the Document or a specific sheet of a Calc - Document

' 'sGroupName' is the Name of the Controlgroup


            Function GetControlGroupModel(
            oContainer as Object, 
            sGroupName as String )
          
GetRefValue

' Returns the Referencevalue of a group of e.g. option buttons or check boxes

' 'oControlGroup' is a sequence of the Control objects


            Function GetRefValue(
            oControlGroup() as Object)
          
GetRefValueOfControlGroup

            Function GetRefValueOfControlGroup(
            oContainer as Object, 
            GroupName as String)
          
GetOptionGroupValue

            Function GetOptionGroupValue(
            oContainer as Object, 
            OptGroupName as String) as Boolean
          
WriteOptValueToCell

            Function WriteOptValueToCell(
            oSheet as Object, 
            OptGroupName as String, 
            iCol as Integer, 
            iRow as Integer) as Boolean
          
LoadDialog

            Function LoadDialog(
            Libname as String, 
            DialogName as String, 
            Optional oLibContainer)
          

Příklad funkce LoadDialog je uveden v části Otevření dialogového okna pomocí Basicu.

GetFolderName

            Sub GetFolderName(oRefModel as Object)
          
GetFileName

            Sub GetFileName(
            oRefModel as Object, 
            Filternames())
          
StoreDocument

            Function StoreDocument(
            oDocument as Object, 
            FilterNames() as String, 
            DefaultName as String, 
            DisplayDirectory as String, 
            Optional iAddProcedure as Integer) as String
          
AddFiltersToDialog

            Sub AddFiltersToDialog(
            FilterNames() as String, 
            oDialog as Object)
          
SwitchMousePointer

            Sub SwitchMousePointer(
            oWindowPeer as Object, 
            bDoEnable as Boolean)
          
ShowOverwriteAllDialog

            Sub ShowOverwriteAllDialog(
            FilePath as String, 
            sTitle as String)
          
SetOVERWRITEToQuery

            Sub SetOVERWRITEToQuery()
          
SetOVERWRITEToAlways

            Sub SetOVERWRITEToAlways()
          
SetOVERWRITEToNever

            Sub SetOVERWRITEToNever()
          

Modul Strings

Pokročilé funkce a podprogramy pro práci s řetězci.

Makro

Parametry volání a komentáře

ElimChar

            Function ElimChar(
            ByVal BigString as String, 
            ElimArray() as String)
          
DeleteStr

' Deletes out of a String 'BigString' a possible Partstring 'CompString'


            Function DeleteStr(
            ByVal BigString,
            CompString as String) as String
          
FindPartString

' Finds a PartString, that is framed by the Strings 'Prestring' and 'PostString'


            Function FindPartString(
            BigString, 
            PreString, 
            PostString as String, 
            SearchPos as Integer) as String
          
PartStringInArray

' Note iCompare = 0 (Binary comparison)

' iCompare = 1 (Text comparison)


            Function PartStringInArray(
            BigArray(), 
            SearchString as String, 
            iCompare as Integer) as Integer
          
RTrimStr

' Deletes the String 'SmallString' out of the String 'BigString'

' in case SmallString's Position in BigString is right at the end


            Function RtrimStr(
            ByVal BigString, 
            SmallString as String) as String
          
LTRimChar

' Deletes the Char 'CompChar' out of the String 'BigString'

' in case CompChar's Position in BigString is right at the beginning


            Function LTRimChar(
            ByVal BigString as String,
            CompChar as String) as String
          
ArrayOutOfString

' Retrieves an Array out of a String.

' The fields of the Array are separated by the parameter 'Separator', that is contained

' in the Array

' The Array MaxIndex delivers the highest Index of this Array


            Function ArrayOutOfString(
            BigString, 
            Separator as String, 
            Optional MaxIndex as Integer)
          
ClearArray

' Deletes all fieldvalues in one-dimensional Array


            Sub ClearArray(BigArray)
          
ClearMultiDimArray

' Deletes all fieldvalues in a multidimensional Array


            Sub ClearMultiDimArray(
            BigArray,
            DimCount as integer)
          
FieldinArray

' Checks if a Field (LocField) is already defined in an Array

' Returns 'True' or 'False'


            Function FieldinArray(
            LocArray(), 
            MaxIndex as integer, 
            LocField as String) As Boolean
          
FieldinList

' Checks if a Field (LocField) is already defined in an Array

' Returns 'True' or 'False'


            Function FieldinList(
            LocField, 
            BigList()) As Boolean
          
IndexinArray

' Retrieves the Index of the delivered String 'SearchString' in

' the Array LocList()'


            Function IndexinArray(
            SearchString as String, 
            LocList()) as Integer
          
MultiArrayInListbox

            Sub MultiArrayInListbox(
            oDialog as Object, 
            ListboxName as String, 
            ValList(), 
            iDim as Integer)
          
StringInMultiArray

' Searches for a String in a two-dimensional Array by querying all Searchindexes of the second dimension

' and delivers the specific String of the ReturnIndex in the second dimension of the Searchlist()


            Function StringInMultiArray(
            SearchList(), 
            SearchString as String, 
            SearchIndex as Integer, 
            ReturnIndex as Integer, 
            Optional MaxIndex as Integer) as String
          
GetIndexInMultiArray

' Searches for a Value in multidimensial Array by querying all Searchindices of the passed dimension

' and delivers the Index where it is found.


            Function GetIndexInMultiArray(
            SearchList(), 
            SearchValue, 
            SearchIndex as Integer) as Integer
          
GetIndexForPartString_ inMultiArray

' Searches for a Value in multidimensial Array by querying all Searchindices of the passed dimension

' and delivers the Index where the Searchvalue is found as a part string


            Function GetIndexForPartStringinMultiArray(
            SearchList(), 
            SearchValue, 
            SearchIndex as Integer) as Integer
          
ArrayfromMultiArray

            Function ArrayfromMultiArray(
            MultiArray as String, 
            iDim as Integer)
          
ReplaceString

' Replaces the string "OldReplace" through the String "NewReplace" in the String

' 'BigString'


            Function ReplaceString(
            ByVal Bigstring, 
            NewReplace, 
            OldReplace as String) as String
          
FindSecondValue

' Retrieves the second value for a next to 'SearchString' in

' a two-dimensional string-Array


            Function FindSecondValue(
            SearchString as String, 
            TwoDimList() as String ) as String
          
Power

' raises a base to a certain power


            Function Power(
            Basis as Double, 
            Exponent as Double) as Double
          
Round

' rounds a Real to a given Number of Decimals


            Function Round(
            BaseValue as Double, 
            Decimals as Integer) as Double
          
FileNameoutofPath

'Retrieves the mere filename out of a whole path


            Function FileNameoutofPath(
            ByVal Path as String, 
            Optional Separator as String) as String
          
GetFileNameExtension

            Function GetFileNameExtension(
            ByVal FileName as String)
          
GetFileNameWithoutExtension

            Function GetFileNameWithoutExtension(
            ByVal FileName as String, 
            Optional Separator as String)
          
DirectoryNameoutofPath

            Function DirectoryNameoutofPath(
            sPath as String, 
            Separator as String) as String
          
CountCharsinString

            Function CountCharsinString(
            BigString, 
            LocChar as String, 
            ByVal StartPos as Integer) as Integer
          
BubbleSortList

            Function BubbleSortList(
            ByVal SortList(),
            optional sort2ndValue as Boolean)
          

'This function bubble sorts an array of maximum 2 dimensions.

'The default sorting order is the first dimension

'Only if sort2ndValue is True the second dimension is the relevant for the sorting order

GetValueoutofList

            Function GetValueoutofList(
            SearchValue, 
            BigList(), 
            iDim as Integer, 
            Optional ValueIndex)
          
AddListtoList

            Function AddListtoList(
            ByVal FirstArray(), 
            ByVal SecondArray(), 
            Optional StartIndex)
          
CheckDouble

            Function CheckDouble(DoubleString as String)
          

Modul UCB

Funkce a podprogramy rozhraní Universal Content Broker.

Makro

Parametry volání a komentáře

ReadDirectories

            Function ReadDirectories(
            ByVal AnchorDir As String, 
            bRecursive as Boolean, 
            bcheckFileType as Boolean, 
            bGetByTitle as Boolean, 
            Optional sFileContent(), 
            Optional sExtension as String)
          
AddFoldertoList

            Sub AddFoldertoList(
            sDirURL as String, 
            iDirIndex)
          
AddFileNameToList

            Sub AddFileNameToList(
            sFileArray(), 
            FileName as String, 
            FileContent as String, 
            bGetByTitle as Boolean, 
            CurIndex)
          
RetrieveDocTitle

            Function RetrieveDocTitle(
            oDocProps as Object, 
            sFileName as String) As String
          
GetRealFileContent

' Retrieves The Filecontent of a Document by extracting the content

' from the Header of the document


            Function GetRealFileContent(
            FileName as String) As String
          
CopyRecursively

            Function CopyRecursively(
            SourceFilePath as String, 
            SourceStemDir as String, 
            TargetStemDir as String)
          
ShowHelperDialog

' Opens a help url referenced by a Help ID that is retrieved from the calling button tag


            Sub ShowHelperDialog(aEvent)
          
SaveDataToFile

            Sub SaveDataToFile(
            FilePath as String, 
            DataList())
          
LoadDataFromFile

            Function LoadDataFromFile(
            FilePath as String, 
            DataList()) as Boolean
          
CreateFolder

            Function CreateFolder(sNewFolder) as Boolean
          

Rozpoznávání operačního systému

Podpořte nás!