Knihovna ScriptBindingLibrary

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - Správce dialogových oken a vyberte Dialogová okna LibreOffice.


Popis

Knihovna ScriptBindingLibrary obsahuje pouze dialogová okna, používá se v ukázkových skriptech pro LibreOffice s názvem Highlight. Její dialogová okna jsou sdílena skripty v jazycích Beanshell, Java a JavaScript.

Knihovna ScriptBindingLibrary se načte do paměti při spuštění jakéhokoliv ukázkového skriptu Highlight.

note

LibreOffice Basic tuto knihovnu nepoužívá.


Výběr makra Basicu

Skripty v jazycích Beanshell, Java a JavaScript

Podpořte nás!