Knihovna Schedule

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - LibreOffice Basic - Upravit a vyberte Makra LibreOffice.


Ikona poznámky

Tuto knihovnu je nutné nahrát před spuštěním. Před první makro v modulu umístěte následující příkaz:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Schedule")


Ikona upozornění

Na této stránce nápovědy je ještě potřeba zapracovat, aby byla úplná a přesná. Připojte se k projektu LibreOffice a pomozte nám chybějící informace dopsat. Podívejte se na webové stránky o psaní nápovědy.


Podpořte nás!