Knihovna ImportWizard

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - LibreOffice Basic - Upravit a vyberte kontejner Makra aplikace.

Otevřete Nástroje - Makra - Správce dialogových oken a vyberte Dialogová okna LibreOffice.


Ikona upozornění

Na této stránce nápovědy je ještě potřeba zapracovat, aby byla úplná a přesná. Připojte se k projektu LibreOffice a pomozte nám chybějící informace dopsat. Podívejte se na webové stránky o psaní nápovědy.


Popis

Knihovnu ImportWizard používá průvodce Konvertor dokumentů.

Jejím vstupním bodem je:

Výběr průvodce Konvertor dokumentů načte do paměti následující knihovny:

note

Pokud je do paměti načteno více knihoven Basicu, může docházte ke konfliktu v názvech jejich programů.


Knihovna Basicu Tools

Konvertor dokumentů popisuje funkci knihovny ImportWizard.

Podpořte nás!