Knihovna Gimmicks

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - LibreOffice Basic - Upravit a vyberte kontejner Makra aplikace.


Ikona upozornění

Na této stránce nápovědy je ještě potřeba zapracovat, aby byla úplná a přesná. Připojte se k projektu LibreOffice a pomozte nám chybějící informace dopsat. Podívejte se na webové stránky o psaní nápovědy.


Ikona poznámky

Tuto knihovnu je nutné nahrát před spuštěním programu. Před spuštěním jakéhokoliv makra, které používá tuto knihovnu, umístěte následující příkaz:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Popis

Knihovnu Gimmicks používá průvodce Automatický text.

Jejími vstupními body jsou:

Výběrem Nástroje - Automatický text se načte do paměti následující knihovna:

note

Pokud je do paměti načteno více knihoven Basicu, může docházet ke konfliktu v názvech jejich programů.


Knihovna Basicu Tools

Použití automatického textu vysvětluje, co knihovna Gimmicks provádí.

Podpořte nás!