Knihovna Euro

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete Nástroje - Makra - LibreOffice Basic - Upravit a vyberte kontejner Makra aplikace.


Ikona upozornění

Na této stránce nápovědy je ještě potřeba zapracovat, aby byla úplná a přesná. Připojte se k projektu LibreOffice a pomozte nám chybějící informace dopsat. Podívejte se na webové stránky o psaní nápovědy.


Popis

Knihovnu Euro používá průvodce Eurokonvertor.

Jejími vstupními body jsou:

Výběrem průvodce Eurokonvertor se načtou do paměti následující knihovny:

note

Pokud je do paměti načteno více knihoven Basicu, může docházet ke konfliktu v názvech jejich programů.


Knihovny Basicu ImportWizard a Tools

Průvodce Eurokonvertor popisuje funkci knihovny Euro.

Podpořte nás!