Vložit ovládací prvky

Otevře lištu Nástroje.

Ikona Vložit ovládací prvky

Vložit ovládací prvky

Tlačítko

Ikona Tlačítko

Přidá příkazové tlačítko. Tlačítko příkazu je možné použít pro spuštění příkazu pro definovanou událost, např. pro klepnutí myší.

Budete-li chtít, na tlačítko je možné přidat text i obrázek.

Ovládací pole obrázku

Ikona Ovládací pole obrázku

Přidá ovládací prvek ve formě obrázku.

Zaškrtávací pole

Ikona Zaškrtávací pole

Přidá zaškrtávací pole, které je možné použít pro zapnutí nebo vypnutí určité funkce.

Tlačítko volby

Ikona Tlačítko volby

Přidá přepínač, který umožní uživateli vybrat z několika možností. Seskupené možnosti musí mít po sobě jdoucí pořadí pro procházení tabulátorem. Obvykle se související možnosti vkládají do jednoho seskupení. Pokud máte dvě skupiny voleb, musíte vložit mezi tyto dvě skupiny vložit jiné pořadí pro procházení tabulátorem, například pro rámec druhé skupiny nebo pro jakýkoliv jiný prvek v dialogovém okně kromě ostatních tlačítek volby.

Popisek

Ikona Popisek pole

Přidá pole pro zobrazení textového popisu. Tyto popisy jen zobrazují určený text, nic se do nich nezadává.

Textové pole

Ikona Textové pole

Přidá vstupní pole, ve kterém je možné zadat a upravovat text.

Seznam

Ikona Seznam

Přidá pole, ve kterém je možné klepnout na položku ze seznamu.

Pole se seznamem

Ikona Pole se seznamem

Přidá pole se seznamem. Pole se seznamem je jednořádkové pole se seznamem, na které může uživatel klepnout a ze seznamu vybrat nějakou položku. Pokud chcete, je možné nastavit položky pole se seznamem "jen pro čtení".

Vodorovný posuvník

Ikona Vodorovný posuvník

Přidá do dialogu vodorovný posuvník.

Svislý posuvník

Ikona Svislý posuvník

Přidá do dialogu svislý posuvník.

Seskupení

Ikona Seskupení

Přidá rámeček, který je možné použít k vizuálnímu seskupení souvisejících ovládacích prvků, např. možností přepínače.

note

Pokud chcete nastavit dvě skupiny voleb, musíte vložit index pro procházení mezi tyto dvě skupiny.


Ukazatel průběhu

Ikona Ukazatel průběhu

Do dialogu přidá ukazatel průběhu.

Vodorovná čára

Ikona Vodorovná čára

Přidá do dialogu vodorovnou čáru.

Svislá čára

Ikona Svislá čára

Přidá do dialogu svislou čáru.

Pole pro datum

Ikona Pole pro datum

Přidá pole pro datum.

Pokud poli pro datum přiřadíte vlastnost "rozbalovací", může si uživatel zobrazit kalendář, z něhož datum vybere.

Pole pro čas

Ikona Pole pro čas

Přidá pole pro čas.

Číselné pole

Ikona Číselné pole

Přidá číselné pole.

Měnové pole

Ikona Měnové pole

Přidá měnové pole.

Formátované pole

Ikona Formátované pole

Přidá textové pole, ve kterém je možné určit formátování zadávaného textu nebo jeho výstupní podoby a také různé omezující hodnoty.

Pole vzorku

Ikona Pole vzorku

Přidá pole vzorku. Pole vzorku se skládá ze vstupní masky a masky znaků. Vstupní maska určuje, jaká data může uživatel zadat. Maska znaků určuje stav pole vzorku při načtení formuláře.

Výběr souboru

Ikona Výběr souboru

Přidá tlačítko, které otevře dialog pro výběr souboru.

Vybrat

Ikona Vybrat

Zapne či vypne Režim výběru. V tomto režimu je možné vybrat ovládací prvky v dialogu, abyste je mohli upravit.

Vlastnosti

Ikona Vlastnosti

Otevře dialog, ve kterém je možné měnit vlastnosti označeného modulu.

Zapnout testovací režim

Ikona Zapnout testovací režim

Spustí režim testování. Klepněte na ikonu uzavření dialogu pro ukončení režimu testování.

Spravovat jazyky

Ikona Spravovat jazyky

Otevře dialog, ve kterém můžete spravovat více sad dialogových zdrojů pro různé jazyky.

Strom

Ikona Strom

Přidá strom, který může zobrazit hierarchický seznam. Seznam můžete naplnit svým programem, pomocí volání API (XtreeControl).

Ovládací prvek tabulky

Ikona Ovládací prvek tabulky

Přidá ovládací prvek tabulky, který zobrazí data tabulky. Data můžete naplnit programem pomocí volání API.

Ovládací prvek hypertextového odkazu

Ikona Ovládací prvek hypertextového odkazu

Přidá ovládací prvek hypertextového odkazu, který otevře adresu v internetovém prohlížeči.

Podpořte nás!