Vložit ovládací prvky

Otevře lištu Nástroje.

Ikonka

Vložit ovládací prvky

Tlačítko

Ikonka

Přidá příkazové tlačítko. Tlačítko příkazu je možné použít pro spuštění příkazu pro definovanou událost, např. pro klepnutí myší.

Budete-li chtít, na tlačítko je možné přidat text i obrázek.

Ovládací pole obrázku

Ikonka

Přidá ovládací prvek ve formě obrázku.

Zaškrtávací políčko

Ikonka

Přidá zaškrtávací pole, které je možné použít pro zapnutí nebo vypnutí určité funkce.

Tlačítko volby

Ikonka

Přidá přepínač, který umožní uživateli vybrat z několika možností. Seskupené možnosti musí mít po sobě jdoucí pořadí pro přepínání tabulátorem. Obvykle se související možnosti vkládají do jednoho seskupení. Pokud máte dvě skupiny voleb, musíte vložit index pro procházení mezi tyto dvě skupiny.

Popisek

Ikona

Přidá pole pro zobrazení textového popisu. Tyto popisy jen zobrazují určený text, nic se do nich nezadává.

Textové pole

Ikona

Přidá vstupní pole, ve kterém je možné zadat a upravovat text.

Seznam

Ikonka

Přidá pole, ve kterém je možné klepnout na položku ze seznamu.

Pole se seznamem

Ikonka

Přidá pole se seznamem. Pole se seznamem je jednořádkové pole se seznamem, na které může uživatel klepnout a ze seznamu vybrat nějakou položku. Pokud chcete, je možné nastavit položky pole se seznamem "jen pro čtení".

Vodorovný posuvník

Ikonka

Přidá do dialogu vodorovný posuvník.

Svislý posuvník

Ikonka

Přidá do dialogu svislý posuvník.

Seskupení

Ikonka

Přidá rámeček, který je možné použít k vizuálnímu seskupení souvisejících ovládacích prvků, např. možností přepínače.

Ikona poznámky

Pokud chcete nastavit dvě skupiny voleb, musíte vložit index pro procházení mezi tyto dvě skupiny.


Ukazatel průběhu

Ikonka

Do dialogu přidá ukazatel průběhu.

Vodorovná čára

Ikonka

Přidá do dialogu vodorovnou čáru.

Svislá čára

Ikonka

Přidá do dialogu svislou čáru.

Pole pro datum

Ikonka

Přidá pole pro datum.

Pokud poli pro datum přiřadíte vlastnost "rozbalovací", může si uživatel zobrazit kalendář, z něhož datum vybere.

Pole pro čas

Ikonka

Přidá pole pro čas.

Číselné pole

Ikonka

Přidá číselné pole.

Měnové pole

Ikonka

Přidá měnové pole.

Formátované pole

Ikonka

Přidá textové pole, ve kterém je možné určit formátování zadávaného textu nebo jeho výstupní podoby a také různé omezující hodnoty.

Pole vzorku

Ikonka

Přidá pole vzorku. Pole vzorku se skládá ze vstupní masky a masky znaků. Vstupní maska určuje, jaká data může uživatel zadat. Maska znaků určuje stav pole vzorku při načtení formuláře.

Výběr souboru

Ikonka

Přidá tlačítko, které otevře dialog pro výběr souboru.

Vybrat

Ikonka

Zapne či vypne Režim výběru. V tomto režimu je možné vybrat ovládací prvky v dialogu, abyste je mohli upravit.

Vlastnosti

Ikonka

Otevře dialog, ve kterém je možné měnit vlastnosti označeného modulu.

Zapnout testovací režim

Ikonka

Spustí režim testování. Klepněte na ikonu uzavření dialogu pro ukončení režimu testování.

Spravovat jazyky

Ikona Spravovat jazyky

Otevře dialog, ve kterém můžete spravovat více sad dialogových zdrojů pro různé jazyky.

Strom

Ikona Spravovat jazyky

Přidá strom, který může zobrazit hierarchický seznam. Seznam můžete naplnit svým programem, pomocí volání API (XtreeControl).

Ovládací prvek tabulky

Ikona Ovládací prvek tabulky

Přidá ovládací prvek tabulky, který zobrazí data tabulky. Data můžete naplnit programem pomocí volání API.

Ovládací prvek Hypertextový odkaz

Ikona ovládacího prvku vložit Hypertextový odkaz

Přidá ovládací prvek hypertextový odkaz, který otevře adresu v internetovém prohlížeči.

Podpořte nás!