Exportovat dialog

V editoru dialogů vyvolá tento příkaz dialog "Uložit jako", kterým exportujete aktuální dialog BASIC.

Ikona

Exportovat dialog

Podpořte nás!