Importovat dialog

Vyvolá dialog "Otevřít", kterým importujete soubor s dialogem BASIC.

Pokud má importovaný dialog název, který již v knihovně existuje, zobrazí se zpráva, kde můžete zvolit přejmenování dialogu. V takovém případě se dialog přejmenuje na nejbližší volný "automatický" název jako při vytváření nového dialogu. Případně můžete nahradit existující dialog importovaným souborem. Pokud klepnete na Zrušit, dialog se neimportuje.

Dialog může obsahovat data pro lokalizaci. Při importu může nastat nesoulad stavu lokalizace aplikace.

Pokud importované dialogové okno obsahuje méně jazyků než knihovna nebo pokud není vůbec lokalizované, nové jazyky se do něj automaticky vloží, ale budou obsahovat řetězce ve výchozím národním prostředí tohoto okna.

Pokud importované dialogové okno obsahuje více jazyků než knihovna nebo pokud není knihovna lokalizovaná, zobrazí se zpráva s výběrem Přidat, Vynechat a Zrušit.

Ikona

Importovat dialog

Podpořte nás!