Katalog objektů

Otevře panel Objekty, ve kterém jsou zobrazeny objekty jazyka Basic.

Poklepáním na název funkce nebo procedury načtete modul, který tuto funkci nebo proceduru obsahuje. Kurzor bude umístěn na tuto funkci nebo proceduru. Poklepáním na název daný modul nebo dialog načtete a zobrazíte.

Ikonka

Katalog objektů

Oblast okna

Zobrazí stromový pohled na aktuální knihovny maker LibreOffice, moduly a dialogy. Poklepáním na název položky zobrazíte její obsah.

Podpořte nás!