Události

Určuje přiřazení událostí pro aktuální ovládací prvek nebo dialog. Dostupné události závisí na druhu ovládacího prvku.

Při zaměření

Tato událost nastane, když ovládací prvek získá zaměření.

Při ztrátě zaměření

Tato událost nastane, když ovládací prvek ztratí zaměření.

Klávesa stisknuta

Tato událost nastane, když uživatel stiskne klávesu, zatímco má ovládací prvek zaměření.

Klávesa uvolněna

Tato událost nastane, když uživatel uvolní klávesu, zatímco má ovládací prvek zaměření.

Změněno

Tato událost nastane, když ovládací prvek ztratí zaměření a obsah ovládacího prvku se změnil.

Text změněn

Tato událost nastane, pokud zadáte nebo upravíte text v textovém poli.

Změna stavu položky

Tato událost nastane, když se změní stav ovládacího prvku, např. ze zaškrtnutého na nezaškrtnutý.

Myš uvnitř

Tato událost nastane, když ukazatel myši vstoupí do ovládacího prvku.

Myš se pohnula spolu se stisknutou klávesou

Tato událost nastane při přetažení myši a podržení klávesy.

Posuv myši

Tato událost nastane, když se myš přesune přes ovládací prvek.

Stisknuto tlačítko myši

Tato událost nastane při stisknutí tlačítka myši, je-li ukazatel myši na ovládacím prvku.

Uvolněno tlačítko myši

Tato událost nastane při uvolnění tlačítka myši, je-li ukazatel myši na ovládacím prvku.

Myš vně

Tato událost nastane, když ukazatel myši opustí ovládací prvek.

Při úpravě

Tato událost nastane, když je tažen posuvník.

Podpořte nás!