Vlastnosti ovládacích prvků a dialogových oken

Určuje vlastnosti vybraného dialogového okna nebo ovládacího prvku. Tento příkaz je možné použít jen v režimu návrhu.

Zadávání dat v dialogovém okně Vlastnosti

Následující klávesové zkratky vám pomohou zadávat data do víceřádkových polí nebo polí se seznamem dialogového okna Vlastnosti:

Klávesy

Efekty

Alt+šipka dolů

Otevře pole se seznamem

Alt+šipka nahoru

Zavře pole se seznamem

Shift+Enter

Vloží zalomení řádku do víceřádkových polí.

(šipka nahoru)

Přejde na předchozí řádek.

(šipka dolů)

Přejde na následující řádek.

Enter

Potvrdí změny provedené v poli a umístí kurzor do následujícího pole.


Obecné

Určuje vlastnosti vybraného ovládacího prvku nebo dialogového okna. Dostupné vlastnosti závisí na druhu vybraného ovládacího prvku. Následující vlastnosti tudíž nejsou k dispozici pro všechny druhy ovládacích prvků.

Události

Určuje přiřazení událostí pro aktuální ovládací prvek nebo dialog. Dostupné události závisí na druhu ovládacího prvku.

Podpořte nás!