Okno Kukátka

Okno Kukátka umožňuje sledovat hodnoty proměnných během spouštění programu. V textovém poli Kukátko definujte proměnnou. Klepnutím na Povolit kukátko přidáte proměnnou do seznamu a budou se zobrazovat její hodnoty.

Kukátko

Zadejte název proměnné, jejíž hodnotu chcete sledovat.

Odstranit kukátko

Odstraní vybranou proměnnou ze seznamu sledovaných proměnných.

Ikonka

Odstranit kukátko

Úprava hodnoty sledované proměnné

Zobrazuje seznam sledovaných proměnných. Klepnete-li dvakrát s krátkou pauzou na záznam, je možné upravit jeho hodnotu. Nová hodnota bude použita jako hodnota proměnné v programu.

Podpořte nás!