LibreOffice Basic IDE

Otevře Basic IDE, ve kterém můžete zapisovat a upravovat makra.

Tato část obsahuje popis struktury Basic IDE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Nástroje - Makra - Upravit makra.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Nástroje - Basic

V nabídce Nástroje na kartě Nástroje zvolte Upravit makra.

Z nástrojových lišt:

Ikona Upravit makra

Upravit makra


Nástrojová lišta Makro

Nástrojová lišta Makro obsahuje příkazy pro vytváření, úpravu a spouštění maker.

Okno Kukátka

Okno Kukátka umožňuje sledovat hodnoty proměnných během spouštění programu. V textovém poli Kukátko definujte proměnnou. Klepnutím na Povolit kukátko přidáte proměnnou do seznamu a budou se zobrazovat její hodnoty.

Okno Zásobník volání

Zásobník volání vám umožňuje sledovat pořadí volání procedur a funkcí při běhu programu. Procedury a funkce jsou seřazeny podle času volání - naposledy volané jsou nahoře.

Spravovat body přerušení

Určuje vlastnosti bodů přerušení.

Klávesové zkratky v Basic IDE

Příkazy z místní nabídky karet modulů

Vložit

Modul

Vloží nový modul do aktuální knihovny.

Dialog

Vloží nové dialogové okno do aktuální knihovny.

Odstranit

Smaže vybraný modul.

Přejmenovat

Přejmenuje aktuální modul.

Skrýt

Skryje aktuální modul.

Moduly

Otevře dialogové okno Správce maker.

Podpořte nás!