Makra řízená událostmi

Tato část popisuje jak přiřadit programy v Basicu událostem programu.

Když přiřadíte makro k události, je možné jej automaticky spustit, pokud nastane určitá softwarová událost. Následující tabulka poskytuje přehled událostí programu a také se dozvíte, kdy se spouští přiřazené makro.

Událost

Přiřazené makro je spuštěno...

Spustit aplikaci

... po spuštění aplikace LibreOffice.

Ukončit aplikaci

...před ukončením aplikace LibreOffice.

Vytvořit dokument

...po vytvoření dokumentu pomocí Soubor - Nový nebo ikony Nový.

Otevřít dokument

...po otevření dokumentu pomocí Soubor - Otevřít nebo ikony Otevřít.

Uložit dokument jako

...před uložením dokumentu pod určeným názvem (pomocí Soubor - Uložit jako, nebo Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud dokument ještě nemá určený název).

Dokument byl uložen jako

...po uložení dokumentu pod určeným názvem (pomocí Soubor - Uložit jako, nebo Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud dokument ještě nemá určený název).

Uložit dokument

...před uložením dokumentu pomocí Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud již byl určen název dokumentu.

Dokument byl uložen

...po uložení dokumentu pomocí Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud již byl určen název dokumentu.

Zavírám dokument

...před zavřením dokumentu.

Dokument zavřen

...po zavření dokumentu. Poznámka: také může nastat událost "Uložit dokument", pokud se dokument uloží před zavřením.

Aktivovat dokument

...po přenesení dokumentu na popředí.

Deaktivovat dokument

...po přenesení jiného dokumentu do popředí.

Tisk dokumentu

...po zavření dialogu Tisk, ale před začátkem skutečného tisku.

Chyba při běhu JavaScriptu

...pokud nastave chyba při běhu JavaScriptu.

Tisknout standardní dopis

...po zavření dialogu Tisk, ale před začátkem skutečného tisku. Tato událost se spustí pro každou vytištěnou kopii.

Změna počtu stran

...když se změní počet stran.

Zpráva přijata

...pokud byla přijata zpráva.


Přiřazení makra k události

 1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit a klepněte na kartu Události.

 2. Ve výběru Uložit do zvolte, zda chcete, aby přiřazení platilo globálně nebo pouze pro současný dokument.

 3. Vyberte událost ze seznamu Události.

 4. Klepněte na Makro a vyberte makro, které chcete přiřadit vybrané události.

 5. Klepněte na OK pro přiřazení makra.

 6. Klepnutím na OK zavřete dialog.

Odstranění přiřazení makra k události

 1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit a klepněte na kartu Události.

 2. Ve výběru Uložit v zvolte, zda chcete odstranit globální přiřazení nebo pouze pro současný dokument.

 3. Ze seznamu Události vyberte událost, která obsahuje dané přiřazení.

 4. Klepněte na Odstranit.

 5. Klepnutím na OK zavřete dialog.

Podpořte nás!