Makra řízená událostmi dokumentu

Tato část popisuje jak přiřadit skript události aplikace, dokumentu nebo formuláře.

Pokud přiřadíte makro k události, bude se při výskytu této události automaticky spouštět. Následující tabulka poskytuje přehled různých událostí dokumentu včetně toho, v jakém okamžiku je přiřazené makro spuštěno.

Událost

Přiřazené makro je spuštěno...

Procedura

Spustit aplikaci

...po spuštění aplikace LibreOffice.

OnStartApp

Ukončit aplikaci

...před ukončením aplikace LibreOffice.

OnCloseApp

Dokument byl vytvořen

...při vytvoření nového dokumentu pomocí Soubor - Nový nebo ikony Nový. Tato událost je vyvolána také při otevření IDE jazyka Basic.

OnCreate

Nový dokument

...po vytvoření dokumentu pomocí Soubor - Nový nebo ikony Nový.

OnNew

Ukončeno načítání dokumentu

...před otevření dokumentu pomocí Soubor - Otevřít nebo ikony Otevřít.

OnLoadFinished

Otevřít dokument

...po otevření dokumentu pomocí Soubor - Otevřít nebo ikony Otevřít.

OnLoad

Dokument bude uzavřen

...před zavřením dokumentu.

OnPrepareUnload

Dokument zavřen

...po zavření dokumentu. Poznámka: také může nastat událost "Uložit dokument", pokud se dokument uloží před zavřením.

OnUnload

-bez uživatelského rozhraní-

OnLayoutFinished

Pohled vytvořen

Dokument se zobrazí. Tato událost nastává také při duplikování dokumentu.

OnViewCreated

Pohled bude uzavřen

Odstraňuje se rozvržení dokumentu.

OnPrepareViewClosing

Pohled uzavřen

Rozvržení dokumentu se před uzavřením dokumentu vymaže.

OnViewClosed

Aktivovat dokument

...po přenesení dokumentu na popředí.

OnFocus

Deaktivovat dokument

...po přenesení jiného dokumentu do popředí.

OnUnfocus

Uložit dokument

...před uložením dokumentu pomocí Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud již byl určen název dokumentu.

OnSaveAs

Dokument byl uložen

...po uložení dokumentu pomocí Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud již byl určen název dokumentu.

OnSaveDone

Ukládání dokumentu selhalo

Dokument nelze uložit.

OnSaveFailed

Uložit dokument jako

...před uložením dokumentu pod určeným názvem (pomocí Soubor - Uložit jako, nebo Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud dokument ještě nemá určený název).

OnSaveAs

Dokument byl uložen jako

...po uložení dokumentu pod určeným názvem (pomocí Soubor - Uložit jako, nebo Soubor - Uložit či ikony Uložit, pokud dokument ještě nemá určený název).

OnSaveAsDone

'Uložit jako' selhalo

Dokument nelze uložit.

OnSaveAsFailed

-bez uživatelského rozhraní-

Při změně umístění dokumentu na disku, například po použití Soubor - Uložit jako.

OnStorageChanged

Ukládání nebo export kopie dokumentu

...před uložením dokumentu pomocí Soubor - Uložit kopii, Soubor - Exportovat, Soubor - Exportovat do PDF nebo pomocí ikon Uložit.

OnCopyTo

Byla vytvořena kopie dokumentu

...po uložení dokumentu pomocí Soubor - Uložit kopii, Soubor - Exportovat, Soubor - Exportovat do PDF nebo pomocí ikon Uložit.

OnCopyToDone

Vytvoření kopie dokumentu selhalo

Dokument nelze zkopírovat nebo exportovat.

OnCopyToFailed

Tisk dokumentu

...po zavření dialogového okna Tisk, ale před začátkem vlastního tisku. Tato událost nastává při tisku každé kopie.

OnPrint

-bez uživatelského rozhraní-

...po změně nastavení zabezpečení dokumentu.

OnModeChanged

Stav 'Modifikován' byl změněn

Změnil se stav dokumentu „Modifikován“.

OnModifyChanged

Název dokumentu změněn

Při aktualizaci názvu dokumentu.

OnTitleChanged

Podčást načtena

...po otevření formuláře databáze.

OnSubComponentOpened

Podčást uzavřena

...po uzavření formuláře databáze.

OnSubComponentClosed

Tisk hromadných dopisů zahájen

...před tisknutím hromadných dopisů pomocí nabídky Soubor - Tisk nebo Nástroje - Průvodce hromadnou korespondencí.

OnMailMerge

Tisk hromadných dopisů ukončen

...po vytisknutí hromadných dopisů pomocí nabídky Soubor - Tisk nebo Nástroje - Průvodce hromadnou korespondencí.

OnMailMergeFinished

Tisk polí formuláře zahájen

...před tisknutím polí formuláře.

OnFieldMerge

Tisk polí formuláře ukončen

...po vytisknutí polí formuláře.

OnFieldMergeFinished

Změna počtu stran

Při změně počtu stránek.

OnPageCountChanged


note

Většina událostí se vztahuje k dokumentům, výjimkou jsou OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate a OnLoadFinished, které nastávají na úrovni aplikace. Události OnSubComponentOpened a OnSubComponentClosed jsou vyvolány formuláři databáze.


tip

Dokumentu Writeru spouští následující specifické události: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished a OnPageCountChanged.


Přiřazení makra k události

 1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit a klepněte na kartu Události.

 2. Ve výběru Uložit do zvolte, zda chcete, aby přiřazení platilo globálně nebo pouze pro současný dokument.

 3. Vyberte událost ze seznamu Události.

 4. Klepněte na Makro a vyberte makro, které chcete přiřadit vybrané události.

 5. Klepněte na OK pro přiřazení makra.

 6. Klepnutím na OK zavřete dialog.

Odstranění přiřazení makra k události

 1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit a klepněte na kartu Události.

 2. Ve výběru Uložit v zvolte, zda chcete odstranit globální přiřazení nebo pouze pro současný dokument.

 3. Ze seznamu Události vyberte událost, která obsahuje dané přiřazení.

 4. Klepněte na Odstranit.

 5. Klepnutím na OK zavřete dialog.

Kromě přiřazování maker událostem je možné události spouštěné v dokumentech LibreOffice sledovat.

Podpořte nás!