Správa knihoven a modulů

Kontejnery s knihovnami Basicu

Knihovny jazyka LibreOffice Basic je možné uložit do třech různých kontejnerů:

Chcete-li ke knihovnám uloženým v kontejnerech Makra aplikace nebo Moje makra přistoupit z jiného kontejneru, použijte specifikátor GlobalScope.

Správa knihoven

Vytvoření nové knihovny

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 2. Klepněte na kartu Knihovny.

 3. Vyberte ze seznamu Umístění, kam chcete knihovnu připojit. Pokud vyberete Makra aplikace a dialogová okna, knihovna bude patřit k aplikaci LibreOffice a bude dostupná ve všech dokumentech. Pokud vyberete dokument, knihovna se připojí k tomuto dokumentu a bude přístupná jen v něm.

 4. Klepněte na Nový a zadejte jméno nové knihovny.

Importovat knihovnu

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 2. Klepněte na kartu Knihovny.

 3. Vyberte ze seznamu Umístění, kam chcete knihovnu importovat. Pokud vyberete Makra aplikace a dialogová okna, knihovna bude patřit k aplikaci LibreOffice a bude dostupná ve všech dokumentech. Pokud vyberete dokument, knihovna se importuje do tohoto dokumentu a bude přístupná jen v něm.

 4. Klepněte na Importovat... a vyberte externí knihovnu.

 5. V dialogu Importovat knihovny vyberte všechny knihovny, které se mají importovat. Dialogové okno zobrazuje všechny knihovny, které se nacházejí ve vybraném souboru.

 6. Pokud chcete vložit knihovnu jen jako odkaz, zaškrtněte pole Vložit jako referenci (pouze pro čtení). Knihovny pouze pro čtení jsou plně funkční, ale nelze je upravovat v Basic IDE.

 7. Zaškrtněte pole Nahradit stávající knihovny, pokud chcete stávající knihovny stejného jména přepsat.

 8. Klepnutím na OK knihovnu importujete.

Exportovat knihovnu

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 2. Klepněte na kartu Knihovny.

 3. V seznamu Umístění upřesněte, kde se knihovna nachází. Vyberte knihovnu, kterou chcete exportovat. Poznámka: knihovnu Standard nelze exportovat.

 4. Klepněte na Exportovat...

 5. Zvolte, zda chcete knihovnu exportovat jako rozšíření, nebo jako knihovnu BASIC.

 6. Klepněte na OK.

 7. Vyberte, kam chcete knihovnu exportovat.

 8. Klepnutím na Save knihovnu exportujete.

Odstranění knihovny

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 2. Klepněte na kartu Knihovny.

 3. Vyberte knihovnu, kterou chcete smazat ze seznamu.

 4. Klepněte na Odstranit.

Správa modulů a dialogových oken

Vytvoření nového modulu nebo dialogového okna

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 2. Klepněte na kartu Moduly nebo Dialogová okna.

 3. Vyberte knihovnu, do které chcete modul vložit, a klepněte na Nový.

 4. Zadejte název modulu nebo dialogového okna a klepněte na OK.

Přejmenování modulu nebo dialogového okna

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 2. Chcete-li přejmenovat modul, klepněte na něj dvakrát (s malou pauzou mezi klepnutími). Zadejte nový název.

  V Basic IDE klepněte pravým tlačítkem na název modulu nebo dialogového okna na kartě na spodním okraji obrazovky, zvolte Přejmenovat a zadejte nový název.

 3. Změnu názvu potvrďte stisknutím klávesy ENTER.

Odstranění modulu nebo dialogového okna

 1. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 2. Klepněte na kartu Moduly nebo Dialogová okna.

 3. Vyberte modul, který chcete odstranit ze seznamu. Poklepáním na položku zobrazíte podřízené položky.

 4. Klepněte na Odstranit.

warning

Odstraněním modulu natrvalo odstraníte všechny procedury a funkce v tomto modulu.


Správa projektů v dokumentech a šablonách

Přesouvání nebo kopírování modulů mezi dokumenty, šablonami a aplikací.

 1. Otevřete všechny dokumenty nebo šablony, mezi nimiž chcete přesouvat či kopírovat moduly nebo dialogová okna.

 2. Zvolte Nástroje - Makra - Správce maker - Basic a poté klepněte na Organizátor, nebo klepněte na ikonu Moduly v Basic IDE. Otevřete tím dialogové okno Organizátor maker.

 3. Pro přesun modulu nebo dialogu do jiného dokumentu klepněte na odpovídající objekt v seznamu a přetáhněte jej na požadované místo. Během přetažení ukazuje vodorovná čára cílové umístění objektu. Pokud podržíte během přetažení klávesu , místo přesunu objekt kopírujete.

Podpořte nás!