Editor jazyka Basic

Editor Basic poskytuje standardní editovací funkce, které znáte z práce v textovém dokumentu. Podporuje funkce nabídky Úpravy (Vyjmout, Kopírovat, Vložit), označování textu pomocí klávesy Shift a také umisťování kurzoru (např. pohyb mezi slovy pomocí a kurzorových kláves).

Dlouhé řádky je možné rozdělit na několik kratších, když jako poslední dva znaky na řádku vložíte mezeru a podtržítko _. Tím spojíte dva řádky do jednoho logického řádku. (Pokud ve stejném modulu Basic zadáte "Option Compatible", platí vlastnost spojení řádků i pro komentáře.)

Pokud klepnete na ikonu Spustit BASIC na liště Makro, spustí se program od prvního řádku v editoru. Program spustí první Sub nebo Function a poté se zastaví. "Sub Main" nemá přednost při spouštění programu.

tip

Kód svého Basic programu vložte mezi řádky Sub Main a End Sub, které vidíte při prvním otevření IDE. Nebo také můžete smazat všechny řádky a zadat svůj vlastní kód.


Navigace v projektu

Seznam knihoven

Vyberte knihovnu ze seznamu Knihovny vlevo na nástrojové liště a knihovna se načte do editoru. Zobrazí se první modul vybrané knihovny.

Katalog objektů

Klepnutím na ikonu Katalog objektů Ikonka na nástrojové liště Makro otevřete Katalog objektů.

Tento dialog obsahuje seznam všech existujících objektů v hierarchickém uspořádání. Poklepáním na položku se otevře seznam podřízených objektů.

Pro zobrazení určitého modulu v editoru nebo pro umístění kurzoru do vybrané části kódu SUB neb FUNCTION poklepejte na odpovídající položku.

Ukládání a načítání zdrojového kódu Basic

Kód jazyka Basic je možné uložit do textového souboru a importovat jej do jiných systémů.

warning

Dialogy Basic není možné ukládat do textových souborů.


Uložení zdrojového kódu do textového souboru

  1. Vyberte z katalogu objektů modul, který chcete exportovat jako text.

  2. Klepněte na ikonu Uložit zdroj jako na nástrojové liště Makro.

  3. Vyberte název souboru a klepnutím na OK soubor uložíte.

Načtení zdrojového kódu z textového souboru

  1. Vyberte v katalogu objektů modul, do kterého chcete importovat zdrojový kód.

  2. Umístěte kurzor na pozici, kam má být vložen kód programu.

  3. Klepněte na ikonu Vložit zdrojový text na nástrojové liště Makro.

  4. Vyberte textový soubor obsahující zdrojový kód a klepněte na OK.

Podpořte nás!