Knihovny, moduly a dialogová okna

Tato část popisuje základní použití knihoven, modulů a dialogů v LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic poskytuje nástroje, které vám pomohou strukturovat projekty. Podporuje různé "jednotky", které vám umožní seskupit jednotlivé SUB nebo FUNCTION do projektu Basic.

Knihovny

Knihovny slouží jako nástroj pro organizaci modulů a lze je připojit k dokumentu či šabloně. Když uložíte dokument nebo šablonu, uloží se s ním také všechny modulu v připojených knihovnách.

Knihovna může obsahovat až 16000 modulů.

Moduly

Modul obsahuje SUBS a FUNCTIONS spolu s deklarací proměnných. Délka programu, který lze uložit do modulu, je omezena na 64 kB. Pokud potřebujete více místa, rozdělte LibreOffice Basic projekt do několika modulů a poté jej uložte do jedné knihovny.

Moduly dialogových oken

Moduly dialogových oken obsahují definice dialogů, včetně vlastností všech prvků a napojených událostí. Jelikož modul dialogového okna může obsahovat jen jeden dialog, často se označují jako "dialogy".

Podpořte nás!