Použití katalogu objektů

Katalog objektů poskytuje přehled o všech modulech a dialogových oknech, které jste v LibreOffice vytvořili.

Klepnutím na ikonu Katalog objektů Ikonka na nástrojové liště Makro otevřete Katalog objektů.

Tento dialog obsahuje seznam všech existujících objektů v hierarchickém uspořádání. Poklepáním na položku se otevře seznam podřízených objektů.

Pro zobrazení určitého modulu v editoru nebo pro umístění kurzoru do vybrané části kódu SUB neb FUNCTION poklepejte na odpovídající položku.

Podpořte nás!