Syntaxe

Tato kapitola popisuje základní syntaktické prvky jazyka LibreOffice Basic. Detailní popis naleznete v Průvodci LibreOffice Basic, který je dostupný odděleně.

Použití proměnných

Následující část popisuje základní použití proměnných v LibreOffice Basic.

Použití katalogu objektů

Katalog objektů poskytuje přehled o všech modulech a dialogových oknech, které jste v LibreOffice vytvořili.

Použití procedur, funkcí a vlastností

Následující část popisuje základní použití procedur, funkcí a vlastností v jazyce LibreOffice Basic.

Knihovny, moduly a dialogová okna

Tato část popisuje základní použití knihoven, modulů a dialogů v LibreOffice Basic.

Podpořte nás!