Základy

Tato sekce poskytuje základy pro práci s aplikací LibreOffice Basic.

Programování v jazyce LibreOffice Basic je založeno na jednoduchých procedurách a funkcích, které jsou zadány mezi příkazy sub...end sub a function...end function. Uvnitř každé procedury nebo funkce mohou být volány jiné procedury nebo funkce. Chcete-li vytvářet znovu použitelný kód pro procedury a funkce, je možné je používat i v jiných programech. Viz též Procedury a funkce.

Ikona poznámky

Jistá omezení se týkají jmen vašich veřejných proměnných, procedur a funkcí. Nesmíte použít stejné jméno, jako některý modul stejné knihovny.


Co je to Sub?

Sub je zkrácenina ze subroutine čili procedura, která se používá pro plnění určitých úkolů v programu. Rozdělení programu na procedury a podprocedury zlepšuje čitelnost a zmenšuje riziko chyby. Proceduře je možné předat parametry, ale nevrací žádnou hodnotu, například:

UdelejNecoSHodnotami(PrvniHodnota, DruhaHodnota)

Co je to funkce?

Funkce je v podstatě procedura, která vrací hodnotu. Funkci je možné použít na pravé straně deklarace proměnné nebo na jiných místech programu, kde běžně používáte hodnoty, např.:

DruhaHodnota = mojeFunkce(PrvniHodnota)

Globální a lokální proměnné

Globální proměnné jsou platné ve všech procedurách a funkcích v daném modulu. Jsou deklarovány na začátku modulu ještě před první procedurou nebo funkcí.

Proměnné, které deklarujete uvnitř procedury nebo funkce, jsou platné pouze uvnitř této procedury nebo funkce. Tyto proměnné mají prioritu před lokálními proměnnými stejného názvu použitými v nadřízených procedurách a mají také prioritu před globálními proměnnými stejného názvu.

Strukturování programu

Po rozepsání programu do procedur a funkcí (Sub a Function) je možné odpovídající procedury a funkce uložit jako soubory a použít je také v jiných projektech. LibreOffice Basic pro strukturování programu podporuje Moduly a knihovny. Procedury a funkce jsou vždy obsaženy v modulech. Moduly mohou být definovány globálně nebo jako součást dokumentu. Více modulů je možné sloučit do knihovny.

Samostatné procedury a funkce, dokonce i moduly a knihovny, je možné kopírovat nebo přesunovat z jednoho souboru do druhého použitím dialogu Makro.

Podpořte nás!