Programování v LibreOffice Basic

Zde naleznete všeobecné informace o práci s makry a LibreOffice Basic.

Základy

Tato sekce poskytuje základy pro práci s aplikací LibreOffice Basic.

Syntaxe

Tato kapitola popisuje základní syntaktické prvky jazyka LibreOffice Basic. Detailní popis naleznete v Průvodci LibreOffice Basic, který je dostupný odděleně.

Integrované vývojové prostředí (IDE)

Tato část popisuje integrované vývojové prostředí (IDE) pro LibreOffice Basic.

Makra řízená událostmi dokumentu

Tato část popisuje jak přiřadit skript události aplikace, dokumentu nebo formuláře.

Podpořte nás!