Programování v LibreOffice Basic

Zde naleznete všeobecné informace o práci s makry a LibreOffice Basic.

Základy

Tato sekce poskytuje základy pro práci s aplikací LibreOffice Basic.

Syntaxe

Tato kapitola popisuje základní syntaktické prvky jazyka LibreOffice Basic. Detailní popis naleznete v Průvodci LibreOffice Basic, který je dostupný odděleně.

Integrované vývojové prostředí (IDE)

Tato část popisuje integrované vývojové prostředí (IDE) pro LibreOffice Basic.

Makra řízená událostmi

Tato část popisuje jak přiřadit programy v Basicu událostem programu.

Podpořte nás!