Přidat knihovny

Vyberte knihovnu LibreOffice Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a klepněte na Otevřít.

Název souboru:

Zadejte název nebo cestu knihovny, kterou chcete přidat. Knihovnu je možné také vybrat ze seznamu.

Možnosti

Vložit jako odkaz (pouze pro čtení)

Přidá vybranou knihovnu pouze pro čtení. Knihovna se znovu načte při každém spuštění LibreOffice.

Nahradit stávající knihovny

Nahradí knihovnu, která má stejný název jako aktuální knihovna.

Podpořte nás!