Makro

Otevře dialogové okno Makro, kde je možné vytvářet, upravovat, organizovat a spouštět makra LibreOffice Basic.

Název makra

Zobrazuje název vybraného makra. Zadáte-li sem název, vytvoříte tím nový nebo změníte stávající.

Makro z / Uložit makro do

Vypíše knihovny a moduly, ve kterých je možné otevírat a ukládat vaše makra. Pro uložení modulu s konkrétním dokumentem otevřete tento dokument a potom otevřete tento dialog.

Spustit / Uložit

Spustí nebo uloží aktuální makro.

Přiřadit

Otevře dialog Přizpůsobit, ve kterém je možné přiřadit vybrané makro příkazu v nabídce, klávesové zkratce nebo události.

Upravit

Spustí editor LibreOffice Basic a otevře vybrané makro pro úpravy.

Nový/Odstranit

Vytvoří nové makro nebo smaže vybrané makro.

Pro vytvoření nového makra vyberte modul „Standard“ v seznamu Makro z a potom klepněte na Nový.

Pro odstranění makra jej vyberte a klepněte na Odstranit.

Organizátor

Otevře dialog Organizátor maker, ve kterém je možné přidávat, upravovat nebo mazat existující moduly maker, dialogy a knihovny.

Modul/Dialog

Seznam existujících maker a dialogů.

Moduly nebo dialogy můžete přetahovat mezi knihovnami pomocí myši.

Pokud chcete dialog nebo modul zkopírovat, podržte při přetahování klávesu .

Upravit

Otevře vybrané makro nebo dialog pro editaci.

Nový

Vytvoří nový modul.

Vytvoří nový dialog.

Karta Knihovny

Umožňuje správu knihoven maker.

Umístění

Vyberte umístění obsahující knihovny maker, které chcete spravovat.

Knihovna

Vypíše existující knihovny maker pro vybrané umístění.

Upravit

Otevře editor LibreOffice Basic, kde je možné upravit vybranou knihovnu.

Heslo

Přiřadí nebo změní heslo pro vybranou knihovnu. Knihovna „Standard“ heslo mít nemůže.

Nový

Vytvoří novou knihovnu.

Název

Zadejte jméno nového modulu, dialogu nebo knihovny.

Připojit

Vyberte knihovnu LibreOffice Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a klepněte na Otevřít.

Podpořte nás!